Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

E-faktura

E-faktura, även kallad e-fakturering, är en form av elektronisk fakturering/fakturahantering. Olika tekniker och inmatningsalternativ används för att skicka dessa transaktionsdokument som kan vara t ex fakturor, inköpsorder, debetnotor, kreditnotor, villkor och betalningsinstruktioner och inbetalningskort. Många företag anlitar en utomstående partner genom vilka de genomför den elektroniska fakturahanteringen. Genom att hantera fakturor elektroniskt effektiviserar du fakturahanteringen samt minimerar pappersfakturor och felriskerna. En e-faktura kan laddas upp med hjälp av e-post, virtuella skrivare eller webbapplikationer etc.

På engelska: e-invoice, e-invoicing