Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Direkt kostnad

En direkt kostnad är en kostnad som direkt kan hänföras/härledas till en bestämd produkt eller tjänst, eller dylikt. Exempel på en direkt kostnad kan vara ett speciellt material som behövs för att producera en viss produkt/vara. En indirekt kostnad är en kostnad för resurser som delas av flera olika tjänster eller produkter och inte härledas till en specifik kostnadsbärare utan samlas upp på diverse kostnadsställen, så som till exempel på en avdelning i ett företag.

På engelska: direct cost