Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Checkkredit

Begreppet checkkredit, även kallat kontraktkredit, avser möjligheten att låna pengar löpande på checkkontot upp till ett visst gränsbelopp. Man kan mena att en checkkredit i vissa fall är fördelaktigare än ett vanligt lån, detta då man endast behöver betala ränta för det beloppet som man har nyttjat istället för att betala för hela kreditbeloppet. Viktigt att notera är dock att man för en checkkredit dels betalar dispositionsränta och kontraktränta (vilket består av en årlig procentuell avgift på hela kreditbeloppet).