Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Cash flow

Cash flow betyder kassaflöde och innebär ett företags flöde av in- och utbetalningar under en viss period; flödet av pengar i bolaget. Ett företags kassaflöde kan användas för att se hur det går för bolaget, genom att ställa det i relation till tidigare budgetar, perioder eller även i jämförelse med andra företag i branschen. Genom cashflow/kassaflödet kan man även se de kapitalflöden som rör sig inom företaget, företagets likviditet, dess förmåga att överleva och därmed även dess förmåga att skuldsätta sig.

På engelska: cash flow