Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Budget

Budget är en prognos över ekonomiska händelser; en konkret sammanfattning av sannolika intäkter och kostnader för en viss period. Att budgetera är en ovärderlig metod som hjälper dig som företagare att prioritera dina utgifter samt att hantera dina pengar – oavsett mängd. En budget ger en tydlig grund för beslutsfattning.

Genom att budgetera skapar du en utgiftsplan för dina pengar. Om du följer din budget minimeras risken att ditt företag drar på sig skuld eller står inför överraskningar. Uppföljningen hjälper dig sedan att identifiera slösaktiga utgifter, och du uppnår lättare företagets finansiella mål.

På engelska: budget