Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Bokföringsskyldighet

Enligt Bokföringslagen innehar alla aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och i vissa fall även stiftelser och ideella föreningar en bokföringsskyldighet, vilket innebär att de måste bokföra alla sina ekonomiska affärshändelser och spara dessa i minst sju år. Juridiska personer blir bokföringsskyldiga direkt när värdet av företagets tillgångar är över en och en halv miljon kronor. Annars inträder bokföringsskyldigheten från det kalenderår då tillgångarna har nått gränsvärdet. Samma regler gäller även för stiftelser. Staten, kommuner, landsting, regionförbund, konkursbon och stiftelser med tillgångar som används till förmån för vissa fysiska personer har inte skyldighet att bokföra.

På engelska: compulsory bookkeeping