Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Bokföringsprogram

Alla verksamheter har en bokföringsskyldighet vilket betyder att du ska registrera och redovisa alla företagets ekonomiska affärshändelser i både kronologisk och systematisk ordning. Bokföringen består av verifikationer, grund- och huvudbok, resultat- och balansräkning samt årsbokslut eller årsredovisning.

Du kan bokföra manuellt i en slags dagbok men mer vanligt är att du tar hjälp av ett bokföringsprogram som du använder på din dator. Vanliga kalkylprogram som till exempel Excel får inte användas för bokföringen. Bokföringsprogrammen kan vara lokalt installerade på din dator eller molnbaserade och går då att nå från vilken enhet du vill. Var noga med att hitta det bokföringsprogram som passar bäst för just dig och din verksamhet; ta hänsyn till dina förkunskaper, företagsstorlek, bransch, speciella behov etc.

På engelska: accounting program