Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Bokföringsorder

En bokföringsorder är ett dokument som du själv upprättar över en affärshändelse som ska bokföras då det inte redan finns en verifikation som till exempel ett kvitto eller annat underlag. Din order ska innehålla en beskrivning av själva händelsen, datum och de olika konton som berörs — både debet och kredit. En bokföringsorder använder du vid t ex en rättelse av en befintlig verifikation eller vid en ombokning mellan olika kostnadskonton. Du kan också göra en egen order när du har ett kvitto som av någon anledning behöver förtydligas.

På engelska: accounting voucher