Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

BAS-kontoplan

BAS-kontoplan är en standardiserad kontoplan för bokföring med syfte att underlätta och förenkla ett företags bokföring. En standard underlättar dessutom användning, läsning och granskning av kontoplaner. Den första upplagan av BAS-kontoplanen gavs ut 1976 i samband med en ny bokföringslag. BAS-kontogruppen i Stockholm AB har sedan start publicerat och årligen uppdaterat kontoplanen. Kontoplanerna används av företag med redovisningsskyldighet, samt av tillverkare av bokföringsprogram. Inga krav finns på vilken kontoplan företag ska använda sig av i sin bokföring. BAS-kontoplanen är emellertid i dagsläget den dominerande kontoplanen.

BAS-kontoplanen är flexibel och innehåller många konton för att passa många olika verksamheter. Ett företag väljer ut de konton de behöver och skräddarsyr sin egen version av BAS-kontoplanen.

På engelska: chart of accounts