Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Balansrapport

Balansrapport är en enklare variant av en balansräkning och är en förteckning av företagets skulder, tillgångar och eget kapital vid en angiven tidpunkt. Här sammanfattas vilka tillgångar som finns i företaget och hur tillgångarna har finansierats; genom eget kapital eller genom skulder. En balansrapport används för att enkelt jämföra företagets tillgångar vid årets början med årets slut. I en balansrapport ser du periodens ingående balans (IB), diverse förändringar på balanskontona och periodens utgående balans (UB). En balansrapport fungerar mer som en intern rapport och ger inte en helt rättvisande bild. Balansräkningen är mer omfattande med periodiseringar och andra bokslutsjusteringar. Den är en del av årsredovisningen och används mer för extern kommunikation.

På engelska: balance sheet