Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Balansräkning

En balansräkning ger en tydlig bild av ett företags ekonomiska situation vid en viss tidpunkt. Balansräkningen inkluderar bland annat företagets tillgångar och skulder samt företagets egna kapital. En balansräkning brukar ställas upp i två kolumner med tillgångar på ena sidan samt skulder och eget kapital på andra sidan. Företag (aktiebolag) upprättar en balansräkning i samband med årsredovisningen på balansdagen, det vill säga räkenskapsårets sista dag.

Ett företag använder också balansräkningen vid budgetering, där resultatbudget och likviditetsbudget utgör grunden. En budgeterad balansräkning visar på vilka skulder och tillgångar och eget kapital som ett företag planerar att ha vid en viss specifik tidpunkt.

På engelska: balance sheet