Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Automatkontering

Vid en automatkontering konteras en verifikation automatiskt. Att kontera betyder att man förser till exempel en faktura med rätt värden för konto, kostnadsställe, projektnummer och annat som är nödvändigt för att fakturan ska in i bokföringen på rätt sätt. När du gör en automatisk kontering bestämmer du i förväg vilka konton den typen av återkommande faktura ska bokföras på. Det innebär att du vid nästa liknande faktura slipper att fördela beloppet på olika konton, vilket förstås sparar mycket tid.

En vanlig automatkontering är där momsberäkningen sker med automatik utifrån en fakturas bruttosumma. Det kan också vara automatkonteringar som sköter periodiseringar, avskrivningar, lagervärdesbokningar och andra beräkningar utifrån kontosaldon.

På engelska: automatic accounting entry