Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är ett företag som har bildats genom att en eller flera personer har satsat ett aktiekapital, fördelat i andelar, aktier, vilka kan köpas och säljas. Aktiebolag förkortas ofta AB. Bolagsformen utmärks av att bolagets ägare saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett insatskapital (aktiekapital).

För att starta ett aktiebolag behöver du en kapitalinsats på 25.000 kronor. Ett aktiebolag ska bestå av aktieägare, styrelse med ordförande, verkställande direktör, firmatecknare och en auktoriserad revisor. Ett aktiebolag styrs av en bolagsstämma som fungerar som det högst beslutande organet. I Sverige är aktiebolag bokföringsskyldiga och de ska varje år skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Aktiebolag regleras i aktiebolagslagen (2005:551).

På engelska: limited, limited company