Ordlista

Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Det finns många krångliga termer i företagets ekonomi och redovisning. Vi reder ut begreppen.

Affärshändelse

En affärshändelse är ett bokföringsbegrepp som syftar på alla händelser som påverkar ditt företags ekonomi. En affärshändelse beskrivs bäst som en ekonomisk transaktion som dokumenteras genom en så kallad verifikation i företagets bokföring. Exempel på en affärshändelse kan vara en betalning, en försäljning eller upptagandet av ett lån. En affärshändelse begränsas till händelser som omedelbart påverkar bolagets resultat.

Alla affärshändelser ska enligt lag bokföras, och den måste dokumenteras tillsammans med någon form av underslag, till exempel tillsammans med en faktura, ett kvitto, ett skuldbrev eller ett kontoutdrag.

På engelska: business transaction, business event

Läs mer om Affärshändelse i Ekonomiinfo »