Ombilda enskild firma till aktiebolag

2021-11-17

Har du börjat växa ur din enskilda firma och går i tankarna att ombilda den till ett aktiebolag istället, men är osäker på hur du skall gå tillväga? Vi hjälper dig att förstå några av fördelarna med att driva ett aktiebolag och hur du skall gå tillväga.

Fördelar med driva aktiebolag
För att hjälpa dig i beslutet har vi tagit fram några av fördelarna med att driva ett aktiebolag.

  • Du har inget personligen ansvar som i en enskild firma.
  • Insatsen (aktiekapitalet) för privata aktiebolag är 25 000 kr.
  • Flera personer eller andra företag kan gå in som delägare.

Den största fördelen är att du inte är juridiskt ansvarig för ett aktiebolag, som du är för den enskilda firman. Det innebär att du inte har något personligt ansvar ifall det uppkommer skulder som företaget inte kan betala. Som enskild firma delar du ekonomi med företaget och Kronofogden kan därför göra utmätningar på dina personliga tillhörigheter.

Så här gör du
Hur går du då tillväga för att ombilda din enskilda firma? Det första du behöver göra är att bilda och registrera ett aktiebolag hos Bolagsverket. Där har du två möjligheter, antingen köpa ett befintligt eller starta ett eget aktiebolag. Köper du ett befintligt kan det gå lite snabbare men kosta lite mer i administrativa kostnader. Det kostar 1900 kr i avgift att registrera aktiebolaget och du behöver sätta in minst 25 000 kr i aktiekapital.

När det är gjort är det dags att ombilda den enskilda firman. Det innebär att aktiebolaget köper eller tar över innehållet (inkråmet) i den enskilda firman. Köpet måste godkännas av styrelsen, även om styrelsen endast består av dig. Det behöver skrivas ett överlåtelseavtal för köpet av den enskilda firmans inkråm. Överlåtelseavtalet skall specificera att aktiebolaget köper den enskilda firman inkråm (tillgångar, skulder och periodiseringsfonder men inte firmans namn och organisationsnummer) och till vilket pris.

Överlåtelsen av inkråmet är momsfritt men måste värderas och det kan göras på två sätt:

  • Marknadsvärdering
  • Bokfört värde

Därefter behöver du bokföra inkråmet i både den enskilda firman och i aktiebolaget. Du nollar balansomslutningen i din enskilda firma och i aktiebolaget för du in tillgångar och skulder i balansräkningen.

Avregistrera den enskilda firma
Nu har aktiebolaget tagit över inkråmet och du behöver besluta om du skall fortsätta driva verksamhet i den enskilda firman eller avveckla den. Väljer du att avveckla din enskilda firma behöver du göra ett sista bokslut. Det kan innebära att du avslutar räkenskapsåret mitt i ett verksamhetsår. Du måste även genomföra den sista deklarationen för den enskilda firman.

Efter det behöver du gå in på verksamt.se för att avregistrera dig. Då säger du upp firman från F-skatt, moms och eventuella kassaregister. Har du registrerat dig som arbetsgivare behöver du även avregistrera dig som det. Glöm inte att registrera dig som arbetsgivare i aktiebolaget då du kommer att vara både ägare och anställd.

Periodiseringsfonder och expansionsfonder
Om du har periodiseringsfonder och expansionsfonder i den enskilda firman kan du begära att ta över dom till aktiebolaget. Du slipper då beskattning i den enskilda firman. Ett aktieägartillskott motsvarande 78 procent av periodiseringsfonderna värde måste även göras.

Inkomstdeklaration
Din tidigare inkomstdeklaration som enskild näringsidkare gäller inte längre nu när du drivet ett aktiebolag. Utan du bör göra en en ny inkomstdeklaration som passar dina nya förutsättningar.