Om Hogia

Vår affärsidé bygger på att hjälpa företag att utvecklas. Vi ger våra kunder rätt kunskap och IT-stöd så att de kan utveckla sina verksamheter på ett effektivt sätt. Vi erbjuder ett brett utbud av branschlösningar inom affärsadministration och transport.

Om Hogia-gruppen
Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet. I gruppen finns 27 operativa bolag, som vart och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Hogia Small Office är ett av dem. Varje bolag är komplett och har det fulla ansvaret för allt från utveckling och försäljning till kundservicen inom sitt område.

Vi har mycket motiverade medarbetare i Hogia-gruppen! Att få vara med och ta ett sammanhållet ansvar för en hel verksamhet engagerar och skapar motivation.

Småskaligheten i våra bolag hänger ihop med fokusering. I vart och ett av våra företag skapar fokuseringen på en viss verksamhet en efter hand allt djupare kompetens hos våra medarbetare.

Men vi talar inte om en fokusering i isolering, utan tvärtom. Uttrycket “Hogia-gruppen — tillväxtföretag i samverkan” är ett mycket centralt uttryck hos oss. Vi vet att det är genom att samverka med andra — både inom och utanför gruppen — som man blir framgångsrik.

Vår affärsidé
”Att finnas till hands för att nu och under lång tid framöver göra det möjligt för ett stort antal företag och andra organisationer att sköta sin administration på ett enkelt och meningsfullt sätt.”

Vår affärsidé är lika aktuell idag som när den formulerades för 40 år sedan av Bert-Inge Hogsved grundare av Hogia-gruppen. Vi utvecklar lättanvända, effektiva och flexibla lösningar som gör det möjligt för företag att sköta sin administration på ett enkelt och integrerat sätt.

Bert-Inge Hogsved
Grundare av Hogia-gruppen

Läs mer om Hogia-gruppen på hogia.se


Möt teamet »

Vår miljöpolicy »

Våra samarbetspartners »

Policy för cookies »