Om Hogia-gruppen

— tillväxtföretag i samverkan

Om Hogia-gruppen
Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet. I gruppen finns 27 operativa bolag, som vart och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Hogia Small Office är ett av dem. Varje bolag är komplett och har det fulla ansvaret för allt från utveckling och försäljning till kundservicen inom sitt område.

Vi har mycket motiverade medarbetare i Hogia-gruppen! Att få vara med och ta ett sammanhållet ansvar för en hel verksamhet engagerar och skapar motivation.

Småskaligheten i våra bolag hänger ihop med fokusering. I vart och ett av våra företag skapar fokuseringen på en viss verksamhet en efter hand allt djupare kompetens hos våra medarbetare.

Men vi talar inte om en fokusering i isolering, utan tvärtom. Uttrycket “Hogia-gruppen — tillväxtföretag i samverkan” är ett mycket centralt uttryck hos oss. Vi vet att det är genom att samverka med andra — både inom och utanför gruppen — som man blir framgångsrik.

Välkommen!

Bert-Inge Hogsved
Grundare av Hogia-gruppen

 

Läs mer om Hogia-gruppen på hogia.se