Nya lagar 2020 som berör dig som egenföretagare

2020-01-29

Ett nytt år är här och med det följer, som sig bör, en del förändringar. Nya lagar införlivas och en del kräver förändrade rutiner och nya sätt att arbeta på. I den här artikeln har vi sållat bland 2020:s nya lagar och skriver om dem som är relevanta för er som egenföretagare.

Kapitalkravet för aktiebolag sänks
Som du kanske haft koll på har kapitalkravet för att få starta ett aktiebolag i Sverige legat på 50 000 kronor. 2020 förändras det och sänks till 25 000 kronor. Så om du suttit och väntat på dagen du kan starta aktiebolag kanske du precis kom lite närmare?

Kreditinstitut blir skyldiga att erbjuda kontanttjänster
Denna nya lag innebär att de institut eller filialer som idag tillhandahåller betalkonton till olika företag också ska erbjuda möjligheten att sätta in dagskassan där med. De institut och filialer som tillhandahåller betalkonton för konsumenter ska också erbjuda möjligheten för kontantuttag på samma plats.

För att ha rätt till rut- och rotavdrag måste betalningen ske elektroniskt
Denna säger sig själv kanske. Men för att du ska få rätt till rut- och rotavdrag måste det utförda arbetet betalats elektroniskt och alltså inte kontant.

Förlängt anställningsskydd till 68 år
Anställningsskyddet gäller från och med 2020 tills arbetstagaren är 68 år gammal. Anställningsskyddet i sig innebär att en arbetsgivare inte kan säga upp en arbetstagare utan saklig grund.

Åldersgränsen för inkomstgrundad ålderspension höjs
Tidigare har möjligheten att få inkomstgrundad ålderspension funnits från 61 års ålder. År 2020 höjs gränsen istället till 62 år. Dessutom kommer från och med 2020 en riktålder för pension införas. Den kommer dock inte att tillämpas förrän 2026.

Värnskatten avskaffas
Den här nya lagen innebär att den högsta marginalskatten på arbetsinkomster sänks med 5 procentenheter.

Reklamskatten sänks
För det första sänks reklamskatten till 6,9 procent av det gällande beskattningsvärdet. Och sedan höjs gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt för 60 000 till 100 000. Detta gäller för ett beskattningsår.

Hyresförhandlingar digitaliseras
Från och med 2020 ska förhandlingsöverenskommelser och protokoll undertecknas med en avancerad elektronisk underskrift.

Skatten sänks för drivmedel
Koldioxid- och energiskatten för drivmedlen bensin och diesel sänks.

Använd den här listan och checka av det du behöver för att fortsatt följa våra lagar och regler i Sverige 2020. Vill du få mer koll på olika nyheter och ämnen som är relevanta för dig som egenföretagare? Spana in vårt nyhetsrum här »