Möjligheter för dig som egenföretagare efter corona

2022-06-03

När världen drabbades av en global pandemi förändrades många saker. Inte minst mångas arbetsliv. Och det har framförallt varit tuff för många företagare runt om i världen. Men, i efterskalvet av det hela har vissa fördelar uppstått. Fördelar du som egenföretagare kan dra nytta av!

Digitaliseringen är här för att stanna
Pandemin och dess distansarbete krävde en helt annan typ av digitalisering än vad vi tidigare sett. Tack vare att digitaliseringen har förändrats och utvecklats så mycket har det skapa stora möjligheter för såväl stora som små företag. Det finns många fler digitala verktyg att jobba med idag, nya och mer digitala affärsmodeller har utvecklats samt en högre datasäkerhet har vuxit fram för att nämna ett par fördelar.

Pandemin har lärt oss att vara väl förberedda när det kommer till omställningar på arbetsplatsen. Tänk inte på att du ska nöja dig med att det ska fungera dugligt och okej att till exempel jobba på distans. Se till att få det att fungerar som vanligt, inte sämre. Se till att ha processer på plats för att få saker gjort oavsett om det är en pandemin eller ett strömavbrott som skakar om och påverkar din verksamhet.

Läs mer om hur du ställer om och blir helt digital »

Hur ska man tänka kring rekrytering?
Corona-pandemin har skakat om rekryteringsprocessen för företag och vart man bör rikta sitt fokus när man letar personal och ska anställa. Något som verkligen bevisats är att ett CV inte alltid är talande för vilken roll någon kommer passa i.

Mjuka kompetenser hos kandidaterna har blivit allt mer viktiga än hårda. God samarbetsförmåga betyder mer och är viktigare än att kunna Photoshop eller andra programvaror till exempel. De hårda kompetenserna är lättare för kandidaten att lära sig och få kunskap i/kring än vad de mjuka kompetenserna är. Tidigare har vi haft fel perspektiv på kompetenser rent generellt. Men med det vi fått lära oss de två senaste åren är att det är de rätta kompetenserna som krävs snarare är egenskaper och är avgörande för att någon ska passa in på företaget. Någon som tidigare jobbade som flygvärdinna kan ha behövt hoppa in i vården och också blivit kvar där tack vare fördelaktiga egenskaper hos individen. Att hitta en kandidat med rätt mjuka kompetenser och istället kunna lära upp de hårda kompetenserna har verkligen vuxit fram och ger företagare möjligheten att få in rätt person till sin verksamhet

Onboarding med den som sedan anställs blir otroligt viktig. Se till att skapa en strategi för hur onboarding med den nyanställde ska se ut. Det är viktigt att få den anställde att känna sig välkommen från start och förstår företagets visioner och företagskulturen.

Friskvård efter Corona
På grund av den stora omställningen som corona har inneburit har nya aktiviteter som faller under friskvårdsbidraget lagts till på skatteverkets lista. Nu godkänns till exempel sportfiske, paintball och forsränning som friskvårdsaktiviteter enligt skatteverkets lista.

Något annat som också lagts till är träningsappar som hjälper en att träna hemma. Skatteverket har fått tänka om i hur svenskarna ska uppmuntras till träning när begränsningar till gymmen rått och på grund av detta har alltså träningsappar lagts till på listan och godkänns som friskvårdsaktivitet.

Det är i stort sätt arbetsgivaren som själv bestämmer vilket belopp som betalas ut i friskvårdsbidrag. Skatteverket har satt ett maxtak på 5000 kronor per person och år om det ska vara skattefritt. Belopp över 5000 kronor behöver arbetsgivaren skatta på så det kan vara värt att tänka på om du har planer på att anställa personal.

Läs mer om friskvård efter corona här »