Lönebered frånvaro med frånvarostödet

Denna film visar hur du enkelt bereder frånvarohändelser i Hogia Lön.

  • Löneberedning
  • Frånvarohantering genom frånvarostödet

Lönebered frånvaro med frånvarostödet