FILM: Våga vara egenföretagare — Hogia Stories besäker Linneprinsen

”Som egenföretagare måste man våga, vara effektiv i varje led och bestämma sig när man ska göra vad.”
Eva Stranne Linneroth, Linneprinsen