Letar du finansiering till en investering?

2021-11-19

Som egenföretagare kan det lätt dyka upp olika anledningar till att investera i företaget på olika sätt. Kanske skulle du kunna nå nya höjder med en expansion, en ny lokal, nya material eller nya maskiner? En investering kräver kapital och trots stadiga intäkter är det inte säkert att man hela tiden är likvid nog för att kunna investera. Då finns det lite olika vägar att vandra!

Vilket alternativ är bäst? Den frågan är svår att svara på. Svaret är nämligen att det beror på. Det beror på var i din företagsresa du är, vad du behöver finansieringen till och vilka konsekvenser/ effekter du föredrar. Men vi förklarar här vilka alternativ du har så kan du använda det som grund för ditt beslut.

Företagslån
Först och främst kan du ta ett företagslån. Det är kanske det mest klassiska alternativet. Precis som du ansöker om lån som privatperson för att köpa en bostad eller kanske en bil kan du göra det som företagare. Även här finns det olika vägar att gå. Du kan antingen ta ett lån med säkerhet (banklån, checkkredit eller dynamisk checkkredit) eller utan säkerhet (blancolån). Företagslån kan i sin tur ansökas om från banker eller privata finansieringsbolag.

Factoring
Factoring är ett samlingsord för att sälja eller belåna sina fakturor. Genom att göra det frigör du kapital på en gång och slipper invänta betalning från en kund – kapital som du kan använda till en investering. Vi har tidigare skrivit om factoring och vilka olika typer det finns. Läs om det här!

Crowdfunding
Crowdfunding är ett ganska nytt finansieringsalternativ och det går ut på att du får flera investeringar av flera olika intressenter. Det blir vanligare för företag som jobbar nära sin målgrupp/ kundgrupp där man erbjuder nya möjligheter i utbyte mot en förskottsbetalning. Låt säga att du äger ett gym och vill köpa in en ny kurs/nytt pass. Då kan du vända dig mot dina kunder för att se om förskottsbetalningar från dem kan finansiera inköpet och i utbyte får de tillgång till passet.

Offentlig finansiering
Ett annat alternativ är att undersöka möjligheterna till offentlig finansiering. Alltså, på olika sätt i olika delar av din företagsresa kan du få bidrag, skattelättnader eller uppstartsstöd. Till exempel finns det möjlighet att få uppstartsbidrag om du ska starta nytt. Om din investering handlar om att anställa kan du också få ekonomiskt stöd om du anställer någon som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Riskkapital
Om en finansiär gör en insats i ditt företag för att i framtiden få avkastning på det kallas det för riskkapital. Anledningen till att det heter riskkapital är för att den finansiären tar en större risk med sin investering än till exempel banken. Om investeringen inte ger avkastning kan det hända att finansiären inte får tillbaka sina pengar. Oftast kommer riskkapitalister in innan företaget är startat eller precis i början och man gör det för att man helt enkelt tror på att affärsidén kommer att bli framgångsrik.

Affärsänglar
Det är ganska vanligt att ta hjälp av affärsänglar som ett komplement till riskkapital. Det är då privatpersoner som investerar sina egna pengar i din idé. Oftast är det en person som har mycket erfarenhet av att driva företag själv. Det kan därmed också blir en person som ger dig ett nätverk och bra lärdomar.

Med Hogia Smart Bokföring kan du enkelt ta fram rapporter på din balans- och resultaträkning och snabbt se hur det står till. På så sätt kan du avgöra vad du behöver för din investering och vilken typ av finansiering som passar dig bäst.