Lilla Redovisningsskolan

Lär dig grunderna inom redovisning och bokföring med oss. Allt från den dagliga bokföringen till arbetet med att upprätta ett korrekt bokslut.

Artikel 1 Av 3

Gör din egen bokföring

Lilla redovisningsskolan

Eget företag – gör din bokföring!

Grattis! Du har startat företag och nu är det dags att lägga grunden för ordning och reda, och koll på pengarna. Vi tycker att all administration ska vara enkel och bidra till att det är roligt att driva bolag. Därför jobbar vi hårt med att utveckla smidiga men effektiva system där du kan sköta allt som handlar om ekonomi. Allt ska vara tillgängligt från samma plats och självklart digitalt så att du kan jobba var och när du vill. Med Hogia Smart väljer du vilka moduler du behöver just nu och skapar på så sätt ett helhetssystem som passar just dig.

Det mest grundläggande för all administration är ett bokföringsprogram. Smart Bokföring är intuitivt och hjälper dig att göra rätt. Men för att du ska ha grunderna klara för dig har vi här skapat Lilla Redovisningsskolan – en crash course som är tänkt att ge dig tillräckligt stor inblick i bokföringens värld för att kunna göra det på egen hand. Bokföring för mindre företag är enkelt och vi tror dessutom att du kommer att tycka det är intressant att se hur ditt företag mår och att ha koll på dina pengar.

Vad är bokföring?

När du startar ett företag, oavsett bolagsform, blir du eller företaget en juridisk person och därmed måste du enligt lag bokföra. Att bokföra betyder att skriftligt redovisa, sammanställa och rapportera företagets in- och utbetalningar, så kallade affärshändelser. Du bokför i kronologisk ordning med en verifikation; bokföringsorder, kvitto eller faktura.

Syftet är att du som företagare ska ha koll på din verksamhet – att du ska kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål som du/företagets ledning har satt upp. Hur ett företag ska sköta sin bokföring regleras i bokföringslagen (1999:1078). Alla papper och allt material i bokföringen måste sparas i sju år. Dubbel bokföring är när man bokför en affärshändelse i både debet och kredit med lika stort belopp och är det absolut vanligaste systemet för bokföring.

I bokföringslagen skiljer man mellan kontanta in- och utbetalningar samt övriga affärshändelser. Kontanta betalningar ska bokföras senast nästa arbetsdag medan en övrig affärshändelse ska bokföras så snart som möjligt. Det finns två metoder för bokföring; faktureringsmetoden och kontantmetoden. Huvudmetoden i lagen är faktureringsmetoden vilken innebär att du bokför löpande allt som händer i din verksamhet, som till exempel när du skickar eller mottar fakturor. Vid kontantmetoden däremot bokför du endast de händelser som avser in- och utbetalningar eller insättningar och uttag. Kontantmetoden kan användas av verksamheter med upp till tre miljoner i nettoomsättning.

Bokföringslagen stadgar hur du ska lägga upp din bokföring, hur den ska presenteras i grundbok och huvudbok, om den ska avslutas i årsbokslut eller årsredovisning samt hur den ska arkiveras.

Visst kan du själv!

Det finns en del termer som är bra att bekanta sig med inför bokföringen. Här listar vi de viktigaste med länkar till vår ordlista.