Konkurs? Eller företagsrekonstruktion?

2020-08-10

Vi lever i speciella tider just nu, det går inte att förneka. Coronakrisen har föranlett fler konkurser än vanligt. Men, det är viktigt att komma ihåg att konkurs inte alltid är det enda alternativet!

Ett alternativ till konkurs kan vara att genomföra en företagsrekonstruktion. Här går vi igenom skillnaderna och vilket alternativ som fungerar i vilket situation. Ledtråd: den stora skillnaden är att ett företag försvinner efter en konkurs men tillåts leva kvar efter en rekonstruktion.

Vad innebär en konkurs?
En konkurs inträffar när ett företag inte längre kan betala sina omkostnader. De innefattar allt från löner till hyra, skatt och sociala avgifter. För att ett företag ska försättas i konkurs krävs det att någon ska begära det i konkurs. Vanligtvis görs det av en anställd, företagets bank eller någon av de företag som inte får sin fakturor betalda… Det hela begärs och genomförs hos tingsrätten som bestämmer om företaget ska försättas i konkurs eller inte. Om det slutar upp i konkurs får du en konkursförvaltare som kommer att se över företagets ekonomi och betalar det som går till prioriterade ändamål.

Vad innebär en företagsrekonstruktion?
Du som företagare kan själv ansöka om en rekonstruktion i domstol. Om den beviljas så får du, till skillnad från en konkurs, en rekonstruktör. Den rekonstruktören undersöker företaget och om hen tycker att en rekonstruktion är passande hjälper hen dig att skicka in en ansökan till tingsrätten. Om du får ett ja på rekonstruktionen genomförs den sen med din rekonstruktör och alla de företag som du är skyldig pengar. Hur lång tid du är under rekonstruktion varierar, vanligtvis handlar det om tre månader till ett år.

Då kan du göra en rekonstruktion istället för att gå i konkurs
Den stora skillnaden mellan rekonstruktion och konkurs handlar som nämnt om möjligheten att överleva. För att du ska få göra en rekonstruktion måste du kunna påvisa att ditt inkomstbortfall är tillfälligt och inte permanent. Om de tingsrätten bedömer att du inte har möjlighet att återhämta dig är konkursen oundviklig. Om du ska få undergå en rekonstruktion måste du ha tillräckligt med medel för att hålla företaget flytande under den tiden ni “rekonstruerar”.

Kontakta oss så berättar vi hur våra smarta ekonomiprogram kan hjälpa ditt företag »