Hur var det nu med leverantörsskulder och kundfordringar nu igen?

2020-12-30

När året kommer till sitt slut kan det lätt hända att det antingen finns obetalda leverantörsfakturor eller kundfordringar kvar som tillhör det föregående året. Hur hanterar man det? Oroa dig inte, denna fråga brukar återkomma varje år kring den här tiden. Därför passar vi på att reda ut det! 

Först och främst – vad innebär leverantörsskulder och kundfordringar?
Vi börjar med en kundfordran. En kundfordran uppstår när du har levererat din vara eller tjänst men inte fått betalt för den av kunden ännu. Du som säljare har alltså ett tillgodohavande hos en köpare och det kallas en kundfordran.

En leverantörsskuld är samma sak fast tvärtom. Det låter kanske komplicerat, men det är ganska enkelt. Om du köpt in en tjänst eller en produkt och inte ännu betalat fakturan är det en leverantörsskuld. Så länge fakturan är obetald är det en leverantörsskuld.

Både kundfordringar och leverantörsskulder uppstår när du måste registrera en sak på en specifik period men pengarna går in eller ut ur företaget i en annan period.

Hur ska de bokföras?
För att bokföringen ska stämma måste du “flytta” på fakturan. Hur du gör det eller hur det ser ut beror lite på med vilken metod du bokför. Det finns olika tillvägagångssätt för kontantmetoden och för faktureringsmetoden. Att flytta fakturan innebär att du bokför kostnaden/intäkten mot ett skuld- eller fordranskonto så att den hamnar i rätt period. Om du bokför med kontantmetoden behöver du ha lite extra koll just runt årsskiftet.

Vill du få lite extra hjälp kring din bokföring och hur du ska bära dig åt? På Hogia har vi något som heter Lilla Redovisningsskolan där du kan lära dig allt du behöver veta.