Hur var det nu med eget kapital?

2021-08-31

Som egenföretagare (eller blivande egenföretagare) har du säkert hört begreppet “eget kapital” förut. Trots att du kanske vet vad det innebär ska vi förklara det, och framförallt gå närmare in på varför det är bra att hålla lite koll på!

Vad är eget kapital?
Enkelt och oromantiskt förklarat så är det egna kapitalet skillnaden mellan ditt företags skulder och tillgångar. Du kan tänka på det som företagets skuld till ägaren. Ibland kallas det för ägarkapital också. Det egna kapitalet varierar beroende på vinster och förluster. Ditt företags balansräkning består av just de totala tillgångarna, skulderna och det egna kapitalet.

I ett aktiebolag finns det två olika typer av eget kapital – bundet eller fritt. Det fria egna kapitalet är det kapital som är utdelningsbart, medan det bundna egna kapitalet är det som inte får användas till aktieutdelning eller återbäring.

Vad är det som påverkar det egna kapitalet?
Det egna kapitalet kan alltså förändras under ett företags livstid. Varför kanske du undrar? Jo, det egna kapitalet påverkas av lite olika faktorer. Det minskar om företaget har ett negativt resultat (alltså har gått med förlust). Det minskar också om ägarna tar ut pengar i form av utdelning. På samma sätt ökar det om ägarna skjuter till pengar i form av ett aktieägartillskott eller om företaget går med vinst.

Vad skvallrar det egna kapitalet om egentligen?
Det finns en anledning till att man vill ha ett stabilt och bra eget kapital. Framförallt vill man att en överhängande del av företagets totala tillgångar ska bestå av eget kapital snarare än skulder. Om du som egenföretagare stöter på tuffare tider och har svårt att göra positiva resultat så är det fördelaktigt att ha mycket eget kapital. Med höga skulder kan dåliga resultat i värsta fall leda till konkurs. Ditt egna kapital i förhållande till de totala tillgångarna är din soliditet.

Med hjälp av ett smart bokföringsprogram kan du få en snabb och omfattande överblick på ditt företags ekonomi. Med Hogia Small Office kan du bygga upp ditt affärssystem med de moduler du behöver. Läs mer om våra smarta program här »