Hur tar vi hand om personalen i tider av kris?

2021-02-26

Nu har det gått över ett år sedan Sverige hade sitt första bekräftade fall av covid-19 och snart ett år sedan WHO förklarade spridningen av viruset som en pandemi. För småföretag har det varit ett prövande år med nedskärningar och permitteringar som avlöser varandra. Men vad har det inneburit för personalen som jobbar kvar? Det försöker vi reda ut.

Vad är det egentligen som gäller för småföretag?
Korttidspermitteringar till följd av arbetsbrist har varit väldigt vanligt under året. I praktiken innebär det ett statligt stöd för att personalen ska kunna gå ner i arbetstid och behålla jobbet – med ett aningen mindre lönekuvert.

När riksdagen klubbade igenom stödet för korttidspermittering krympte arbetsplatserna runt om i Sverige. Stödet innebär att staten betalar tre fjärdedelar av lönen, medan arbetsgivare och arbetstagare står för resten.

I vissa fall har arbetsbristen minskat så mycket att det inte finns något annat alternativ än uppsägning. Statens stöd har för många varit too little, too late och då gäller principen “sist in – först ut”.

Småföretag med färre än tio anställda kan bortse från denna turordningsregeln med upp till två personer som har “särskild betydelse för den fortsatta verksamheten”. Med andra ord kan du som chef för ett mindre företag se över dina behov inom organisationen innan du börjar säga upp anställda.

Psst… Här kan du läsa mer om vad som gäller för småföretagare i coronatider »

Personalens “nya” jobb
Nya arbetsuppgifter, jobb hemifrån och kortare arbetstid är del av en serie med nya förutsättningar för de anställda. Alla har fått ställa om, vissa mer än andra. För några har det inneburit en större arbetsbörda och en mindre motivation att jobba, medan andra har sett ett ökat förtroende och arbetslust.

Runt om i landet har köksbord förvandlats till kontorsplatser som en slags provisorisk lösning. I de fall har skärmar, ståbord, musplattor ibland fått se sig övergivna tillsammans med hela den ergonomiska idén. Coronakrisens prövningar har kommit i en mängd olika former och skepnader. Men det finns saker du som chef kan göra för att hjälpa till »

Hur kan man visa stöd till någon som saknar en kollega?
Det är aldrig roligt att se en nära kollega få lämna kontoret och det kan påverka både arbetet och hur man mår. När det händer får du som chef och medmänniska en viktig roll.

För att minska på ovisshet och oro är det en god idé att skapa en varm och välkomnande miljö på arbetsplatsen. En öppen och ärlig kommunikation kan få personalstyrkan att känna mer stabilitet och stöd. Du kanske kan dela med dig av saker som får dig att må bra, för att sprida mer glädje på kontoret. Som chef gäller det att bygga en struktur där varje anställd blir hörd och ingen faller mellan stolarna.

Lyssna på dina medarbetare, följ upp när det behövs, och uppmuntra till en öppen och ärlig dialog.

Vill du veta mer om vad du kan göra för att förbättra arbetsmiljön för dina kollegor?