Hur ser dina flöden ut?

2020-12-22

Hur mycket tid lägger du på administration? Om du ska vara helt ärlig? Troligtvis mer än du behöver. Det gör nämligen de flesta småföretagare. Faktum är att den genomsnittlige småföretagaren i Sverige lägger 10 timmar i veckan på administration. Tid som skulle kunna spenderas på mer värdeskapande aktiviteter. Som tur är finns det en lösning.

Enligt en undersökning av Företagarna spenderar småföretagare i snitt 10 timmar i veckan på administration. Det är 25% av din arbetstid. När du driver ett eget företag så räknas varenda timme. Därför kan det vara en god idé att utforska potentiella lösningar för hur du kan spara tid. När det kommer till administration kan lösningen vara att se över dina flöden och hur programmen du använder hänger ihop.

Hur kan du ta hjälp av ditt ekonomiprogram?
Beroende på hur ditt ekonomiprogram ser ut och har för funktioner kan du på olika sätt förenkla din administration. Vi tar ett exempel; om du jobbar i byggbranschen ter det sig oftast så att du och dina kollegor befinner er på olika byggen runt om i staden. Alla ska sedan rapportera in sin tid, vilket material man använt och så vidare. Hanterar du den insamlingen manuellt och sedan sammanställer det i en faktura till kunden kommer det troligtvis att ta väldigt lång tid.

Har du istället ett system för tidrapportering som kan kommunicera med ditt ekonomiprogram slipper du all den manuella hanteringen och det skapas ett smidigt flöde mellan arbetet och faktureringen.

Den kommunikationen mellan tidrapportering och ekonomisystemet kan även automatisera lönehanteringen. Om alla medarbetare tidrapporterar och den informationen går rakt in i löneprogrammet behöver inte du månad för månad sitta och samla in den information som behövs för att löneunderlag.

Välj moduler som du behöver
Smartare flöden effektiviserar inte bara din administration utan hela ditt och dina medarbetares arbetsliv. Genom att skaffa system och program som kan kommunicera med varandra minimerar du din administration till kontroller. Om alla flöden automatiseras och du lyckas få bort den manuella insamlingen behöver du bara kontrollera underlagen som samlats in åt dig.

Med Hogia Smart kan du själv välja att lägga till olika moduler baserat på dina behov. Om du har både Smart Fakturering och Smart Bokföring så bokförs dina fakturor, inbetalningar och moms automatiskt på rätt konton, bara för att ta ett exempel. Men fokus när du väljer system eller moduler ska alltid ligga på ditt företags faktiska behov.