Hur hanterar man swishbetalningar?

2022-07-06

Swish är ett betalningsmedel som exploderat i popularitet under de senaste åren. Många kunder förväntar sig till och med idag att de ska kunna betala med swish. Därför är det bra för dig som småföretagare att veta hur du ska hantera swishbetalningar, hur de bokförs och redovisas.

Så bokför du swishbetalningar
Swish är, som bekant, ett elektroniskt betalningsmedel. Därför ska du kort och gott förhålla dig likadant till swishbetalningar som du gör andra elektroniska betalningsmedel, som till exempel kontokort. Betalningarna ska bokföras vid samma tidpunkt som du bokför betalningar med kontokort. Alltså, själva bokföringen påverkas inte av betalningssättet. Utan du ska bokföra det som du gör med annan försäljning, och inkludera det motsvarande underlag som finns.

All försäljning eller alla affärshändelser behöver en verifikation när de dokumenteras. Den verifikationen måste innehålla:

  • När har den här verifikationen upprättats?
  • När inträffade affärshändelsen/ försäljningen?
  • Vad avser affärshändelser?
  • Vilket belopp gäller?
  • Vem är köpare och säljare?
  • Vilka dokument ligger till grund för affärshändelsen och var förvaras originalhandlingen?

Ett exempel på verifikationer är kvitton. Om man inte använder sig av kvitton kan man använda bankens specifikation över swishbetalningarna till verifikationen. Även kontoutdraget från banken kan användas.

Beroende på vad du bedriver för verksamhet och hur mycket du får in i kortbetalningar, kontanter och swish under ett inkomstår kan du behöva ha ett certifierat kassaregister. Då ter sig verifikationen lite annorlunda. Då ska den nämligen innehålla en dagsförsäljning bestående utav tömningskvitton och kontrollremsor/ journalminnen. Det ska även finnas sammanställningar av försäljning med kort, kontanter eller swish.

Vill du ha fler informativa artiklar, tips och råd kring hur du kan utveckla din verksamhet som småföretagare, eller göra vardagen lättare? Titta in i vårt nyhetsrum!