Hur är man en bra chef?

2022-11-30

Det finns mycket som kännetecknar en bra ledare och chef. Enligt arbetslivspanelen Manpower Work Life tyckte mer än hälften av svenskarna att deras chef hanterat arbetssituationen bra under pandemin och 27 procent av dessa tycker att chefen har skött sig väldigt bra. Så, hur är man en bra chef egentligen?

Tar dig tid
Det är viktigt för dina medarbetare att du tar dig tid för dem och att du får dem att känna sig sedda, uppskattade och hörda. Se till att dina medarbetare längtar efter att få gå till jobbet!

Gemenskap
Hjälper du dina medarbetare att skapa en gemenskap mellan varandra och dig? Detta är väldigt viktigt för ett bra samarbete och ser till att dina medarbetare mår bra. Kanske är en fredagsfika eller en AW ytterligare ett sätt att stärka gemenskapen på jobbet?

Glöm inte att återkoppla
Feedback är otroligt viktigt för dina medarbetare, oavsett om den är bra eller dålig, och bör ges regelbundet. Det kan ge er ett gott samarbete där ni är samspelta! Självklart är det även viktigt med ett medarbetarsamtal varje år så att ni är på samma sida och där ni kan gå in lite mer på djupet.

Struktur är A och O
Ordning och reda på arbetsplatsen gynnar alla, och det är du som chef som måste se till att det finns tydliga gränser. Vem ansvarar för vad? Vilka mål har ni satt upp för verksamheten? Tydliga arbetsbeskrivningar, regler och rutiner är viktigt att meddela dina medarbetare om tidigt och hålla uppdaterade om.

Fördela ansvar och uppgifter
Låt dina medarbetare växa och minska arbetsbördan för dig själv genom att delegera ansvar och uppgifter. Genom att inte ta på dig för mycket arbete själv är du en mer närvarande och harmonisk chef, samtidigt som dina medarbetare känner sig nyttiga och får chansen att bredda sina kunskaper. Tänk bara på att fördela allt arbete så att arbetsbördan inte blir för ojämn.

Tillsammans i framgång och motgång
Det är härligt att få ta del av de framgångar du möter som chef, men det är även viktigt att komma ihåg att det är även du som ansvarar för de motgångar som eventuellt kan dyka upp. Att ta de framgångar och motgångar som kommer tillsammans stärker bandet mellan dig och dina medarbetare – ni är tillsammans på gott och ont.

Det är både spännande, utmanande, roligt och tidskrävande att vara chef. Du har det yttersta ansvaret för att se till att dina medarbetare mår bra och har rätt verktyg för att lyckas.

Läs mer här om hur du till exempel kan hjälpa dina medarbetare vid en kris.