Hogia i samarbete med arcMember

2020-11-23

Vi på Hogia presenterar stolt vår nya samarbetspartner arcMember. Ett smart, digitalt och modernt medlemsregister för verksamheter och föreningar. Med arcMember tillåts du att lägga tid på verksamhetsintressen medan det administrativa arbetet, till stor del, sköts helt automatiskt.

arcMember erbjuder ett flexibelt medlemsregister som du enkelt anpassar efter din förening och som förenklar det administrativa arbetet. arcMembers system är helt molnbaserat vilket gör att du kan använda dig av det när du vill, och var du vill. Som användare av det smarta medlemsregistret blir ditt arbete därför helt mobilt.

Medlemsregistret har integration mot Hogia Smart Bokföring, och det är även möjligt att inkludera Smart Fakturering och Leverantör. Med arcMember får du en säker drift, backup och patchning. arcMember står dessutom för kontinuerligt underhåll och utveckling av systemet.

Hur fungerar arcMember?
Med arcMember får du hjälp att smidigt hantera ditt medlemsregister. Du assisteras från start så att du kan sätta upp ditt aviseringsflöde med medlemsavgifter inklusive påminnelsehantering och distribution. Om du önskar kan systemet sedan skötas helt automatiskt. Du kan även välja att överföra betalfiler från banken som ett underlag för dina avier, det går att göra manuellt men du erbjuds även automatisk överföring. Statusen bland dina medlemmar uppdateras, medan du kan fokusera på att ta hand din verksamhet och dess intressen.

Men hur kommer Hogia Bokföring in i samarbetet? Jo, alla dina verifikationer flyttas enkelt över till systemet som i sin tur förser dig med det ekonomiska underlag du behöver. Och övergången till arcMember? Den går smidigt vilket gör att din verksamhet varken påverkas eller stoppas av att du flyttar ditt medlemsregister.

Delegera arbetet – hur du vill
När du flyttat ditt medlemsregister till arcMember kan du själv styra över hur du vill fördela det administrativa arbetet. Du kan förse hur många administratörer du vill med arbete men du kan även, enkelt, begränsa deras rättigheter baserat på individer, grupper och funktioner i medlemsregistret. Med ditt medlemsregister hos arcMember kan du med andra ord skapa egna förutsättningar och funktioner och på så sätt ha fullständig kontroll över det administrativa arbetet i din organisation. Du tillåts vara mobil samtidigt som en stor del av arbetet är helt självverkande.

Läs mer om samarbetet här »