Guiden till ett eget företag — marknadsför dig

Marknadsföring är viktigt

För att samla och bäst nyttja dina och företagets resurser samt hitta nya kunder och marknader, är det bra att göra en plan över hur din marknadsföring ska gå till. På så sätt pratar du på samma sätt hela tiden och gör ditt erbjudande tydligt. Och du missar inga tillfällen då det hade varit idealiskt för dig att finnas med. Med en marknadsföringsplan kan du också göra uppföljningar av dina aktiviteter för att se vilka som gav bäst resultat eller skruva lite på dem som inte blev som du hoppats, för att göra dem bättre nästa gång. Och du, prioritera bland alla möjliga aktiviteter. Det är bättre att göra ett fåtal insatser riktigt engagerat och bra, än många mindre med tidsbrist och ett halvhjärtat engagemang.

Check på marknadsföringen

Här är en checklista för att få med allt i en effektiv marknadsföringsplan:

  • Produkt – vilken produkt och vilka unika fördelar har den?
  • Målgrupp – vem ska köpa, hur tänker och agerar kunden?
  • Försäljning – var handlar din kund?
  • Budget – hur mycket får din marknadsföring kosta?
  • Kanal – var når du din kund med ditt budskap?
  • Aktiviteter – vilka aktiviteter ska ingå; annons, PR, sociala medier, gerilla, etc.?
  • Tidplan – när och hur länge ska respektive aktivitet pågå?
  • Analys – följ upp planen och aktiviteterna för att utvärdera resultat och värdet?

 

Tänk professionellt trots mindre budget

Sociala medier och PR är utmärkta redskap för en företagare med mindre marknadsföringsbudget. Håll ögon och öron öppna för artiklar inom ämnen som ligger nära ditt företags affärsidé. Kommentera dessa eller använd dem i din kommunikation på smarta sätt. Sociala medier kostar inte mycket men tar mycket tid i anspråk. De fungerar dock riktigt bra när du gör genomtänkta inlägg och seriösa aktiviteter. Ta det på allvar och tänk professionellt. Roliga, smarta gerillaaktiviteter på lite mer udda ställen där dina kunder kan tänkas befinna sig kan ge dig fin uppmärksamhet och tilltala din exakta målgrupp. Du kan också skapa samarbeten med företag i närliggande branscher, delta i nätverksträffar eller ställa upp som föreläsare inom ämnen som berör ditt företag. Och glöm inte din bästa kanal; dina kunder! De känner din produkt, gillar den redan och kan uttala sig från kundperspektivet. Använd ambassadörskapet i din marknadsföring.

 

 

Guiden till ett eget företag

Här kan du ladda ner en gratis e-bok som kan hjälpa dig en bit på vägen.