Guide till företagslån

2023-01-11
Företagslån är en snabb och smidig lösning när ditt företag är i behov av extern finansiering. För att finansiera tillväxt i ditt företag eller för att du helt enkelt behöver hjälp när dina egna medel inte riktigt räcker till. Men vad behöver man egentligen veta innan man ansöker om företagslån?

Ett företagslån är ett av de vanligaste tillvägagångssätten för företagare i behov av kapital. Det påminner mycket om ett vanligt lån men utfärdas till ditt företag istället för dig som privatperson. Du lånar alltså pengar av en bank eller en annan långivare för ditt företags räkning. När du ansöker om ett företagslån är det dock viktigt att vara medveten om vilka krav som ställs på ditt företag och vad du behöver presentera för att en långivare ska få förtroende för dig som kund.

Det är inte gratis att låna pengar
Lånet ska givetvis alltid återbetalas. Men hur avbetalningen går till kan variera beroende på dina specifika villkor. När du tar ett lån ingår ett avtal där räntenivå och amorteringsplan fastställs, vilka sedan utgör det belopp du ska betala till banken varje månad. Då olika banker erbjuder olika räntor är det en god idé att jämföra flera olika alternativ innan du bestämmer dig för en viss bank.

Räntan är kostnaden för att ta ett lån och betalas löpande under lånets löptid. När du tar ett lån väljer du mellan fast eller rörlig ränta. Fast ränta innebär att företaget kan skydda sig mot svängningar i marknadsräntan medan en rörlig ränta följer marknadsräntans nivå.

Hur mycket du kan låna beror på flera olika faktorer. Vanligtvis tittar långivare på ditt företags omsättning, hur framtidsutsikten för ditt företag ser ut och hur goda dina möjligheter att återbetala lånet är. Det avgörs alltså till stor del av risken i din affärsidé.

Vad krävs av mig?
När du ansöker om företagslån är det väldigt viktigt att du framstår som en förtroendeingivande kund. Det är därför av största vikt att du visar att du har förutsättningarna för att kunna betala tillbaka lånet. För att säkerställa detta gör bankerna ofta en kreditundersökning innan du kan beviljas ett lån.

Räntenivån på lånet är förhandlingsbar och bestäms främst av faktorer som din kreditvärdighet, din betalningsförmåga samt om du har en ytterligare säkerhet. Det finns flera olika former av säkerheter. Ett exempel är inteckning i fast egendom. Detta kan innebära mark eller en bostads-, affärs- eller industrifastighet. Du kan också lämna säkerhet genom olika former av borgen. Där en borgensman förbinder sig att betala skulden i fall där låntagaren inte kan betala själv. Företagets ägare kan även vara borgensman.

Det är viktigt att du kan uppvisa att ditt bolag sköter sin ekonomi väl. Om du använder dig av ett bokföringssystem eller har en revisor kan du ta fram rapporter som visar på hur det går för företaget. Det är även viktigt att du jobbar igenom din affärsplan och budget innan du presenterar ditt företag, så att du har en bra grund att stå på. Allt detta förbättrar dina alternativ när du ansöker om företagslån.

En del banker ebjuder lägre ränta för hållbara investeringar. Det betyder att många banker idag även tittar på företagets hållbarhetsarbete. Detta för att bedöma företagets möjlighet till tillväxt och hur väl verksamheten är medveten om eventuella risker.

Skillnad mellan aktiebolag och enskild firma
Din bolagsform gör skillnad i hur din juridiska återbetalningsskyldighet ser ut. Medan ett aktiebolag betraktas som en separat juridisk person där bolaget står för betalningsskyldigheten ser det annorlunda ut för enskilda firmor. Då en enskild firma inte är en juridisk person tas lånet i ägarens namn istället. Detta gör att det ställs mer krav på hur ägarens privatekonomi ser ut.

Jämför olika alternativ
En fördel med att ta ett företagslån genom en traditionell bank är att lånet när som helst kan återbetalas. Det är en tillfällig och flexibel lösning. En fördel med att låna från ett kreditbolag eller annan typ av låneföretag är att handläggningstiden ofta är mycket kortare än på storbankerna.

Olika banker och låneföretag gör olika bedömningar och erbjuder olika villkor. Därför lönar det sig alltid att kika på flera ställen. Genom att jämföra olika långivare och deras krav hittar du det företagslån som passar bäst för just ditt företag.

Oroa dig inte för avslag
Du behöver inte ge upp om du får avslag på din första ansökan. Ta då alltid reda på anledningen till avslaget och se det som en lärotillfälle. Utvärdera långivarens motivering och se om det finns brister i din affärsplan som du kan åtgärda. Du kan även se över om det finns möjlighet att lämna ytterligare säkerheter eller om du kan minska lånebeloppet.

Det finns även flera olika andra finansieringsalternativ! Läs mer om dessa här: Letar du finansiering till en investering?