Frågar dina kunder efter e-faktura?

Vi har lösningen! Gratis visning av hur programmet kan effektivisera fakturahanteringen. Erbjudande: Vi bjuder på en pott på 800 kr! NU: Pris 2900:- inkl driftsättning, licens och pott på 800 kr.

Digitaliseringen utmanar företag och samhälle

Den pågående digitaliseringen betyder omfattande omställningar för såväl samhället i stort som de flesta företag. Beteenden och affärsmodeller måste bli annorlunda och det är inte bara de tekniska förändringarna som utmanar.

Läs Anna Elverheim artikel här >>