Enskild firma - hantera moms korrekt

2022-03-25

Ekonomi inom enskilda firmor kan vid första anblick kännas överväldigande och komplicerat. Som företagare är moms och skatt kanske det sista du vill tänka på, men faktum är att det är väldigt viktigt. I denna artikel kommer vi titta närmare på specifikt begreppet moms och vad det innebär för dig som driver en enskild firma.

Vad är moms?
Moms, även kallat mervärdesskatt, är en skatt du som företagare måste betala för de varor eller tjänster som du säljer. Momsen för enskilda firmor varierar lite beroende på vad det är du säljer, men vanligast är att den ligger på 25% av varans pris. Andra alternativ är 12% eller 6%. Som företagare drar du alltså momsen från dina kunder när de handlar av dig och för den sedan vidare till staten genom en momsredovisning.

Inom enskild firmor kan man säga att det finns två olika typer av moms, ingående och utgående. Dessa två typer av moms fyller lite olika funktioner och hanteras därmed på olika sätt:

Ingående moms: Den typ av skatt som dina kunder får betala när de handlar av dig, den är redan inbakad i totalpriset.
Utgående moms: Den typ av skatt som du själv betalar när du inhandlar saker till ditt företag. Notera att din firma kan få tillbaka om din ingående moms är större än den utgående. På samma sätt kan du även bli betalningsskyldig om det är tvärtom.

Hur fungerar moms för en enskild firma?
För enskilda firmor fungerar moms precis så som ovan. Du som företagare tar betalt för momsen inbakat i priserna för dina varor/tjänster och för den sedan vidare till staten, som en skatt. Notera att momsen du själv betalar för saker till ditt företag kallas för ingående moms, medan den moms dina kunder betalar dig kallas för utgående moms.

Givetvis finns det även lite pappersarbete för den som driver egen firma gällande moms, det är inte bara att betala direkt och så är det klart. Som tidigare nämnt är moms en skatt som betalas från dig som enskild firma till staten. Detta görs genom att du redovisar momsen för skatteverket. Redovisningen sker i sin tur via en så kallad momsdeklaration där även uppgifter om din försäljning ska finnas med, hämtade från din bokföring.

Hur ofta en enskild firma behöver skicka in/redovisa sin moms beror på firmans storlek och momspliktiga omsättning. Ju mindre firman är, desto fler valmöjligheter finns det dessutom kring när du vill redovisa. Redovisningen av din moms och försäljning skickas enklast in digitalt till skatteverket. Notera att du blir momsbefriad om du räknar med att ditt företag kommer få in under 30 000:- under det första beskattningsåret – du behöver alltså inte betala moms om så är fallet (såvida du inte vill)!

Tre snabba svar
1) Hur deklarerar man moms för en enskild firma?
Alla företag som är momsregistrerade måste deklarera sin moms i en momsdeklaration en gång per redovisningsperiod. Notera att detta gäller även om du faktiskt inte har någon moms att deklarera. Om du däremot har moms att betala ska detta vara gjort senast samma dag som du skickar in momsdeklarationen!

2) Hur mycket är momsen för en enskild firma?
Hur mycket moms du behöver betala som enskild firma beror helt på vilken typ av verksamhet du driver. Momsen varierar utefter olika produkter och är antingen 25%, 12% eller 6%. Nedan ser du en tabell som visar vilken momssats som gäller för vad:

  • 25% moms gäller för de allra flesta saker.
  • 12% moms gäller för exempelvis livsmedel, restaurangbesök och hotell.
  • 6% moms gäller ofta (men inte alltid) inom kulturområdet. Exempel på detta är för konserter, tidningar, böcker och resor inom Sverige.
  • 0% moms, alltså momsbefriat, gäller för exempelvis tand-och sjukvård.

3) Varför är moms ingen kostnad?
Moms är inte en kostnad (eller en inkomst heller för den delen) för dig och din firma, det är en skatt. Skatten betalas på ett eller annat sätt beroende på om momsen är ingående eller utgående.

Vilken moms får man tillbaka?
Som tidigare nämnt är det även möjligt för dig som har en enskild firma att få tillbaka moms. Detta händer om din ingående moms är större än den utgående. Differensen som blir kallar man för mellanskillnad, och det är den som du i sådana fall får tillbaka.

På samma sätt fungerar det även tvärtom, att du kan bli betalningsskyldig till staten. Detta är om den utgående momsen är större än den ingående. Även denna differens kallas för mellanskillnad och ska då betalas tillbaka.

Du får reda på om du får tillbaka eller behöver betala en mellanskillnad när du lämnar in din momsdeklaration. Som tidigare nämnt sker detta olika ofta beroende på din firmas storlek och omsättning.

Hur betalar man moms för enskild firma?
Moms för den enskilda firman betalas olika ofta beroende på hur din firma är registrerad. Skatteverket vet vad som gäller för just dig och det är genom dem som du får reda på hur ofta samt när du ska redovisa+betala din moms. Din moms ska vara betalad senast samma dag som när du skickar in din momsdeklaration!

Hur bokför man moms för en egen firma?
Att bokföra sin moms är något som alla enskilda firmor måste göra. För att på ett framgångsrikt sätt kunna bokföra sin ekonomi (och däribland sin moms) är en så kallad kontoplan ytterst nödvändig.

En kontoplan är en lista över de konton som ett företag använder inom sina affärshändelser. Här i Sverige är kontoplanen vid namn BAS-kontoplanen absolut vanligast att man använder sig av, den är i princip standarden för alla enskilda firmor. Detta eftersom den gör bokföringen inom firman extremt tydlig. De fyra grundläggande grupperna att organisera sin ekonomi efter är tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Att bokföra momsen för sin enskilda firma blir med en sådan här kontoplan enkelt. Det du gör är helt enkelt att anteckna alla affärshändelser inom din firma, däribland den ingående samt utgående momsen. När detta skrivs ner har du det sparat, alltså bokfört, och kan längre fram redovisa all ingående samt utgående moms på ett väldigt smidigt sätt.

Läs mer om Smart Bokföring »