En introduktion till employer branding

2022-06-06

Vad är egentligen employer branding och hur ska du som företagare tänka kring detta? Idag är employer branding viktigt i ett klimat där det är konkurrens om bra medarbetare och arbetskraft. Vi hjälper dig att förstå vad det är och hur du går tillväga för att förvalta det på bästa sätt.

Vad är employer branding?
Employer branding är ett sätt att påverka hur människor uppfattar ditt arbetsgivarvarumärke. Ett employer brand är hur potentiella, nuvarande och tidigare anställda uppfattar dig som arbetsgivare. Kortfattat alltså vad du som arbetsgivare har för rykte – vare sig du vill det eller inte.

Det finns däremot sätt att påverka bilden och det är här employer branding kommer in. Det är en metod du arbetar med kring ditt arbetsgivarvarumärke. Det handlar om att arbeta med hela medarbetarresan – att attrahera, rekrytera, behålla och avsluta.

Varför är employer branding så viktigt för företag?
Nyckeln i ett företag är medarbetarna. Det är din viktigaste tillgång och det är dem som är anledningen till att ditt företag kan vara så pass framgångsrikt som det är. Och om din önskan är att ditt företag ska fortsätta framgångsrikt är du beroende av att attrahera, utveckla och behålla dina talangfulla medarbetare.

I och med att arbetsmarknaden förändrats och kommit att bli kandidatens marknad är det idag viktigare än någonsin att arbeta med just employer branding. Nu när arbetsmarknaden istället har blivit kandidaternas marknad kontra hur det var förr, att arbetsgivarna hade marknaden i sina händer, har just employer branding blivit väsentligt för företagare. Det kan vara så pass avgörande att det faktiskt påverkar företagets framgång.

Skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke
Ett stark employer brand kommer inifrån och visar en ärlig sida av företaget. Det går inte att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke med hjälp av fantastiska värderingar, fina CSR-kampanjer (Corporate Social Responsibility) och med för alldeles för många adjektiv i jobbannonser. Den typen låter oftast alldeles för bra för att vara sann och är ofta det också. Då finns risken att kandidaten inte alls känner igen sig när hen kommer på plats, att fasaden rasar och att den nya medarbetaren känner sig lurad.

Det är företagskulturen som blir avgörande för ditt employer brand. Med en stark företagskultur ökar trivseln, produktiviteten och lönsamheten. Företagskulturen bidrar till att attrahera rätt personer samtidigt som redan befintliga medarbetare känner sig manade att stanna kvar längre på företaget

Att arbeta med employer branding och att förvalta det på bästa sätt blir en win-win-situation för dig som företagare och för den potentiella kandidaten.

Vi följer upp med en artikel om hur du får employer branding att fungera rent praktiskt med mer handfasta tips för dig som företagare. Håll koll i vårt nyhetsrum!