E-fakturering är ett faktum – men har du koll på Peppol?

2021-06-14

Som småföretagare är det väldigt viktigt att vara konkurrenskraftig och kunna leva upp till de krav som dina kunder ställer. Om man ska vara krass är det så att du förlorar uppdrag om det finns andra företag som kan erbjuda det du inte kan. En sådan sak är elektronisk fakturering – något som allt fler företag och organisationer kräver av sina leverantörer.

Digitaliseringen är ju ett faktum och så även för fakturahantering. Många företag är redan där och sköter hela sin fakturering elektroniskt. Framförallt är det lag på att alla inköp inom offentlig sektor ska faktureras elektroniskt. I enlighet med den lagstiftningen finns det en del nätverk som skapat standarder och godkända format för den elektroniska faktureringen – och ett av dem är Peppol.

Vad är Peppol?
Peppol är alltså ett nätverk som skapat och erbjuder standardiserade och godkända format för att både skicka och ta emot elektroniska fakturor. Det format som Peppol skapat är också det som används av flest organisationer inom den offentliga sektorn. Något som i sin tur har lett till att allt fler privata företag väljer Peppols format som standard. Resultatet av det här är att det i många fall förväntas att du ska kunna erbjuda skicka e-faktura enligt Peppol.

Fördelar med elektronisk fakturering
För dig som fortfarande inte är säker på om elektronisk fakturering är värt det – om fördelarna väger över nackdelarna. Förutom det faktum att du inom en snar framtid kommer att förväntas eller vara tvungen att fakturera elektroniskt så finns det faktiskt en hel del fördelar med att göra det.

  • Du får ett säkrare betalflöde
  • Distributionen underlättas
  • Det är mer miljövänligt
  • Du blir mer konkurrenskraftig
  • Du sparar tid på administration
  • Du minskar risken för bluffakturor
  • Du slipper fysisk arkivering
  • Du sänker faktureringskostnaderna
  • Du får betalt snabbare

Elektronisk fakturering 
Med OpenHR Lön har du möjligheten att skicka e-fakturor med Peppols standard och på så sätt ta del av alla fördelar det innebär att fakturera elektroniskt.