Digital signering enligt eIDAS förordningen

2021-05-20

Antalet dokument som du som småföretagare hanterar i samband med redovisning och revision är omfattande och kräver mycket tid och energi från dig att lägga på administration. Med digital signering slipper du allt meck med papper som ska fram och tillbaka i en viss ordning. I stället är det smidigt att få rätt person att skriva under – snabbt och i rätt ordning. Dock kan man fråga sig hur digital signering regleras och om det är säkert att använda.

eIDAS-förordningen
2016 tillkom eIDAS som är en EU-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Hela EU ska alltså har en gemensam digital infrastruktur för elektroniska signaturer. Detta betyder att hela EU har samma regler och krav på digital signering, men tekniken som ska användas har inte angetts.

Här nedan visas exempel på betrodda tjänster enligt eIDAS:

  • elektroniska underskrifter och stämplar
  • validering och bevarande av elektroniska underskrifter och stämplar
  • tjänster för rekommenderad elektronisk leverans
  • tjänster för utfärdande av certifikat för autentisering av webbplatser.

Är digital signering säkert?
Idag finns det krav på hur en digital signering ska ske och den kan antingen vara giltig eller ogiltig. Men det finns inga krav på de leverantörer som erbjuder elektroniska signeringstjänster att de måste tillhandahålla giltiga signeringstjänster. Alltså behöver du som småföretagare själv ha koll på din elektroniska signeringstjänst.

Regeringen har slagit fast att elektroniska underskrifter är samhällsviktig infrastruktur och har tillsatt en statlig utredning kring betrodda tjänster. Vi på Hogia är självklart delaktiga i detta arbete då vi ser vikten vid att hålla höga krav på betrodda tjänster. Tillsammans med aktörer som MSB, Polismyndigheten, Skatteverket och Bolagsverket agerar vi remissinstans.

Hogia Signit, vår digitala signeringslösning, hanterar digitala signaturer enligt eIDAS-förordningen. Med Signit behöver du som småföretagare inte oroa dig kring dina digitala signeringar. Läs mer om Signit här »