Det här måste din årsredovisning innehålla

2020-12-04

För många småföretagare brukar det börja krypa i kroppen när någon nämner årsredovisningen. Varje år ska den in och varje år tar det lika lång tid… Så, för att hjälpa dig spara så mycket tid som möjligt har vi sammanställt exakt det som behöver finnas i din årsredovisning. Ingenting mer, ingenting mindre.

Detta är alltså regeln. Den listan du hittar här är det alla företag måste ha med. Sedan finns det i vanlig ordning lite undantag. Delvis finns det undantag om ditt företag är i konkurs, under fusion eller likvidation. Men förutom de tillstånden finns det några andra typer av företag som behöver lämna in bilagor. Bolagsverket benämner dem så här:

Detta ska alla företag ha med i sin årsredovisning:

1. Förvaltningsberättelse — förvaltningsberättelsen ska innehålla företagets viktigaste händelser under året som gått och en del andra lagstadgade uppgifter:

 • Vilken kommun företaget har sitt säte i.
 • Företagets verksamhetsområde.
 • Viktiga händelser under året som gått, dessutom ska du beskriva dem i ord och inte bara i siffror.
 • Du ska ge en rättvis bild av utvecklingen hos verksamheter, ställningen och resultatet.
 • Om det finns ytterligare information som inte ska vara med i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som ändå är viktig när någon ska avgöra hur det går för bolaget, så ta med den.
 • Din styrelses förslag på disponeringen av vinsten eller förlusten.
 • Förändringar i eget kapital.
 • Era förväntningar på företagets utveckling framåt.

Självklart finns det även här lite undantag beroende på vad för verksamhet du bedriver och hur stor den är:

2. Resultaträkning — i resultaträkningen ska du sammanfatta företagets intäkter och kostnader för det året som varit. Men hur strukturen i denna del ser ut beror på vilket regelverk du följer. Antingen följer du K2 eller K3. Vanligtvis följer du K2 om du har ett mindre företag och K3 om du har ett större.

Du som småföretagare följer antagligen K2-regelverket och ska därför använda en kostnadsslagsindelad resultaträkning.
Information om hur den ska utformas hittar du här »

Här hittar du information om hur resultaträkningen ska struktureras om du följer K3-regelverket »

3. Balansräkning — i den här delen av årsredovisningen är det meningen att läsaren ska få en tydlig bild av ditt företags tillgångar och skulder på balansdagen. Balansdagen är den sista dagen på räkenskapsåret. En balansräkning ska innehålla:

 • Tillgångar
 • Eget kapital
 • Skulder
 • Avsättningar

4. Noter — noterna är den del i årsredovisningen där du ska specificera innehållet i både resultaträkningen och balansräkningen. Noterna kallas ibland tilläggsupplysningar, vilket kan ge en lite tydligare bild av vad det innebär.

Vad noterna ska innehålla varierar också beroende på om du driver ett stort eller ett litet bolag.

Som småföretagare hittar du detaljer kring vad dina noter ska innehålla här »

Om du driver ett större bolag hittar du dem här »

5. Underskrifter
Sist men inte minst ska ju årsredovisningen skrivas under och det är alla styrelseledamöter, vd:n och arbetsrepresentanter som ingår i styrelsen.