Därför behöver du inte vara rädd för att bokföra

2022-07-26

Många egenföretagare lägger ut sin bokföring och till stor del handlar det om en rädsla för att man antingen inte kan, hinner eller borde göra det själv. Men sanningen är att det inte behöver vara varken svårt eller tidskrävande.

Fördelar med att bokföra själv
Till att börja med vill vi passa på att understryka de fördelar som finns med att bokföra på egen hand. I ett bra bokföringsprogram är användarvänligheten vanligtvis välarbetad och till det finns tillgång till support som du kan få längs resans gång.

  • När du bokför själv skapar du en möjlighet till full insyn och kontroll över ditt företags redovisning.
  • Du får dessutom en känsla och intuition kring den löpande ekonomin i företaget. Alltså vad det är som slukar mest pengar.
  • Du får möjlighet att ta mer välinformerade beslut om ekonomin.
  • Oftast stärks ditt självförtroende som företagare när du sköter din egen bokföring. Du märker att du är kapabel och inte behöver lägga ut det på någon annan.
  • Till sist sparar du även in på en kostnad som du annars hade fått betala en redovisningsbyrå.

Vad finns det för risker?
När det kommer till bokföring finns det lagar och regler som du behöver förhålla dig till. Och om man gör fel kan det finnas konsekvenser, som till exempel böter. De konsekvenserna tenderar att skrämma iväg egenföretagare från att just bokföra själva. Men faktum är att det finns en lösning på det problemet.

En helhetslösning
I Hogia OpenBusiness finns allt du behöver för att hantera ditt företags ekonomi. OpenBusiness är en molnbaserad helhetslösning för dig som söker effektivitet i vardagen.

Läs mer om våra lösningar här!