Checklista inför det nya löneåret — är du klar med allt?

2020-01-02

2020 är på ingång och därmed är det dags att kontrollera om du är förberedd på det nya löneåret. Det finns nämligen en del saker du behöver bocka av.

Om du har anställda är du också ansvarig för att allting kring lönehanteringen går rätt till. Varje gång vi går över i ett nytt år är det saker som ska göras och dokument som ska skickas in. Om du känner att du inte riktigt har koll kommer här en lista som du kan luta dig mot. Har du koll? Ja, men då kan du bara använda det som en extra påminnelse!

Rapporter som ska lämnas in:

 • Semesterskuld 2019
  Hur ser ditt bokföringsår ut? Om ditt bokslut görs nu i årsskiftet är det dags att ta ut en semesterskuldlista för alla dina anställda. Det behövs nämligen till bokslutet.
 • Uppgifter till Fora
  Under januari månad 2020 ska de slutliga lönerna för 2019 och de preliminära lönerna för 2020 lämnas in till Fora.
 • Nya regler för kontrolluppgifter
  Du har säkert hängt med i de nya reglerna kring kontrolluppgifter. Numera redovisas ju arbetsgivardeklarationen på individnivå varje månad och har du gjort det under 2019 behöver du inte längre lämna in dem vid årsskiftet till skatteverket.

Det nya löneåret:

 • Är du klar med 2019:s löner?
  Först och främst ska du kontrollera att du betalat ut alla löner för 2019 och att löneåret är avslutat.
 • Påbörja nytt löneår
  För att även kunna betala dina anställdas löner 2020 behöver du skapa ett nytt löneår i ditt löneprogram.
 • Fråga om skatteavdrag
  Du ska årligen skicka in en förfrågan om skatteavdrag för dina anställda till skatteverket. Efter man gjort det får man ett svar tillbaka från dem och det svaret behöver du läsa in i ditt löneprogram efter du avslutat 2019 och innan den första lönen betalas ut 2020.
 • Gör januarilönen
  När allt ovan är avslutat är det dags att skapa 2020: första lönebesked!
 • Eventuellt skifte av semesterår
  Om ditt semesterår löper från årsskiftet är det dags att göra ett semesterårsavslut. Glöm inte att kontrollera så att alla avvikelser är registrerade i ditt löneprogram.

Använd den här checklistan som ett stöd så kan du slappna av under ledigheten. Vill du ha mer information om van vårt löneprogram kan hjälpa dig med? Då hittar du det här »