Tips för att optimera skatten för dig som småföretagare!

2021-01-19

Att lyckas med skatten som företagare behöver inte vara så svårt som det kan verka. Genom att göra taktiska val kan du spara in en hel del pengar. Vi tycker inte att du ska låta bristfälliga kunskaper stoppa dig från att driva eget och ger dig därför våra bästa skattetips för småföretagare, både för dig som funderar på att starta eget eller redan har en verksamhet.

Lockas du av tanken att driva eget företag? Drömmen om ett arbetsliv anpassat efter dina intressen och tider som passar perfekt in i ditt livspussel attraherar många. De flesta med eget företag har stora ambitioner, men en del känner att de hämmas av sina bristande kunskaper kring det ekonomiska. Vi underlättar ert företagande och tipsar i denna artikel om smarta och enkla ändringar du kan göra för att undvika onödig skatt och som ger dig tid till annat.

Ta ut rätt lön
För att slippa betala extra skatt som företagare bör du max ta ut en årsinkomst på 537 200 kr under 2021 för att hålla dig under brytpunkten för den statliga inkomstskatten. För personer som fyllt 65 år vid årsskiftet ligger gränsen på 596 800 kr. Önskar du istället se till att maxa den pensionsgrundande inkomsten ligger taket på ca 550 400 kr för 2021.

Detta gäller självklart under förutsättning att det finns både resultat och likviditet i bolaget för att klara den lönen.

Var noga med årsredovisningen
Att lämna in felaktiga årsredovisningar är inte ett ovanligt förekommande bland företagare. Det rör sig ofta om mindre fel som enkelt kunnat undvikas vid en noggrann genomgång innan inlämning. Bolagsverket rapporteras om alla felaktiga årsredovisningar och det innebär en notis vid kommande kreditupplysningar – vilket inte ser bra ut vid framtida

Vårt tips är alltså att vara noggrann vid exempelvis balansräkningen och resultaträkningen. Dubbelkolla en extra gång att de stämmer för att undvika minskad kreditvärdighet och onödigt arbete i framtiden.

Satsa på årsvis moms (om du uppfyller kraven)
För många mindre företag är det nästan alltid mest fördelaktigt att använda årsvis moms istället för månadsmoms. Det ger dig en bättre likviditet och höjer chanserna till ökad avkastning på företagets kapital. Kredittiden är lägst för inbetalningar med årsvis moms och dessutom kan du spara in rejält på administrationen och minska pressen på att kontinuerligt ha en uppdaterad bokföring (om inte detta är ett krav av andra skäl, vill säga).

Om du har en omsättning som inte regelmässigt överstiger en miljon årligen är det smart att välja årsvis momsredovisning – speciellt om din försäljningsmoms brukar vara större än avdragsgill inkomstmoms.

Du anmäler själv ändringen av momsredovisning för ditt företag till Skatteverket och behöver få ett godkännande innan bytet innan det börjar gälla.

Planera inköpen av inventarier
När du driver eget företag är det smart att göra en plan för inköpen av inventarier under året. Inköp av inventarier upp till ett halvt prisbasbelopp (23 800kr för 2021), kan vara smart att lägga i anslutning till ett årsskifte för att minska skatten. Detta gäller för flera inköp om inventarierna inte har med varandra och då gäller 23 800kr vid varje inköpstillfälle.

Om dina nya inventarier hör ihop får du inte kringgå beloppstaket genom att dela upp inköpen. Då ska inköpen bokföras som inventarier och under flera år skrivas av.

Är du är intresserad av fler smarta tips kring företagande? I vårt nyhetsrum delar vi kontinuerligt med oss av konkreta råd för olika branscher och hjälper dig utveckla ditt företagande. Du hittar nyhetsrummet här »

Vad är nytt för småföretagare 2021?

2020-12-22

Inför varje år brukar det finnas en del saker som är bra att uppdatera sig kring som småföretagare. Kanske tas det nya beslut kring någon deklaration? Eller så förflyttas ett datum för en inlämning till bolagsverket? Vad det än är så är det viktigt att få reda på. Denna gång har vi samlat ihop 5 punkter från budgetförslaget för 2021 från regeringen som kan vara till fördel för dig som småföretagare!

Forsknings- och utvecklingsstöd
Till 2021 så föreslår regeringen en sänkning av kravet på arbetstiden som lägger grunden för FoU-avdraget. FoU-avdraget innebär att du som arbetsgivare kan få betala en lägre arbetsgivaravgift om du har en anställd som jobbar med forskning och utveckling. För att få avdraget idag måste minst 75% av den anställdes arbetstid vara dedikerad till forskning och utveckling. I regeringens nya förslag vill de sänka kravet till 50%. Utöver sänkningen till 50% föreslår regeringen också en höjning av avdraget från 450 000 till 600 000 per månad. Förslaget träder troligtvis i kraft 1 juli 2021.

Arbetsgivaravgift för unga
Regeringen föreslår att från och med den 1 april 2021 till 31 mars 2023 ska arbetsgivaravgiften för unga mellan 18-23 ska sänkas. Sänkningen innebär att endast vissa av avgifterna behöver betalas, bland dem innefattas ålderspensionsavgiften och 9/20 av de övriga avgifterna. Ett förslag som betyder att arbetsgivaravgiften sänks från 31,4% till 19,73% för den delen av lönen som inte överstiger 25 000 kr.

Skattelättnad för investeringar
En till sak som regeringen föreslår är en tillfällig skattereduktion för både maskiner och materiella inventarier. I förslaget, som ämnas träda i kraft 1 januari 2022, föreslås en skattesänkning på 3,9% av anskaffningsvärdet på inventarier köpta 2021.

Nedsatta arbetsgivaravgifter för upp till två medarbetare
I budgetförslaget finns en utveckling av något som heter växa-stödet. Det är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för småföretagare för att hjälpa/ uppmuntra dem att anställa. Tidigare har det inneburit en nedsättning för den första anställda på bolaget. Nu utvidgas det till två personer. Så om du har en anställd och anställer en person till så gäller växa-stödet även för din nyanställda. Och om du inte har någon anställd och anställer två personer så gäller det för dem båda. Detta föreslås träda i kraft 1 juli och gälla fram till 31 december 2022. Växa-stödet innebär att du endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21% för dina första anställda.

Fler tjänster i rutavdraget
Vi kan även hitta ett förslag och att utvidga tjänsterna som ska omfattas av rutavdraget. Tjänsterna som läggs fram i förslaget är tvättjänster, transporttjänster, möbleringstjänster och trygghetstjänster (inte bevakningstjänster). Regeringens förhoppning är att denna del ska träda i kraft redan 1 januari 2021. Det sammanlagda avdragstaket för rut- och rotavdrag ska också höjas från 50 000 till 75 000 kronor per beskattningsår och person. Av den summan får dock rotavdraget stå för mac 50 000 kronor per beskattningsår och person.

Vill du veta mer om budgetförslaget? Läs om det här »

Det här måste din årsredovisning innehålla

2020-12-04

För många småföretagare brukar det börja krypa i kroppen när någon nämner årsredovisningen. Varje år ska den in och varje år tar det lika lång tid… Så, för att hjälpa dig spara så mycket tid som möjligt har vi sammanställt exakt det som behöver finnas i din årsredovisning. Ingenting mer, ingenting mindre.

Detta är alltså regeln. Den listan du hittar här är det alla företag måste ha med. Sedan finns det i vanlig ordning lite undantag. Delvis finns det undantag om ditt företag är i konkurs, under fusion eller likvidation. Men förutom de tillstånden finns det några andra typer av företag som behöver lämna in bilagor. Bolagsverket benämner dem så här:

Detta ska alla företag ha med i sin årsredovisning:

1. Förvaltningsberättelse — förvaltningsberättelsen ska innehålla företagets viktigaste händelser under året som gått och en del andra lagstadgade uppgifter:

 • Vilken kommun företaget har sitt säte i.
 • Företagets verksamhetsområde.
 • Viktiga händelser under året som gått, dessutom ska du beskriva dem i ord och inte bara i siffror.
 • Du ska ge en rättvis bild av utvecklingen hos verksamheter, ställningen och resultatet.
 • Om det finns ytterligare information som inte ska vara med i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som ändå är viktig när någon ska avgöra hur det går för bolaget, så ta med den.
 • Din styrelses förslag på disponeringen av vinsten eller förlusten.
 • Förändringar i eget kapital.
 • Era förväntningar på företagets utveckling framåt.

Självklart finns det även här lite undantag beroende på vad för verksamhet du bedriver och hur stor den är:

2. Resultaträkning — i resultaträkningen ska du sammanfatta företagets intäkter och kostnader för det året som varit. Men hur strukturen i denna del ser ut beror på vilket regelverk du följer. Antingen följer du K2 eller K3. Vanligtvis följer du K2 om du har ett mindre företag och K3 om du har ett större.

Du som småföretagare följer antagligen K2-regelverket och ska därför använda en kostnadsslagsindelad resultaträkning.
Information om hur den ska utformas hittar du här »

Här hittar du information om hur resultaträkningen ska struktureras om du följer K3-regelverket »

3. Balansräkning — i den här delen av årsredovisningen är det meningen att läsaren ska få en tydlig bild av ditt företags tillgångar och skulder på balansdagen. Balansdagen är den sista dagen på räkenskapsåret. En balansräkning ska innehålla:

 • Tillgångar
 • Eget kapital
 • Skulder
 • Avsättningar

4. Noter — noterna är den del i årsredovisningen där du ska specificera innehållet i både resultaträkningen och balansräkningen. Noterna kallas ibland tilläggsupplysningar, vilket kan ge en lite tydligare bild av vad det innebär.

Vad noterna ska innehålla varierar också beroende på om du driver ett stort eller ett litet bolag.

Som småföretagare hittar du detaljer kring vad dina noter ska innehålla här »

Om du driver ett större bolag hittar du dem här »

5. Underskrifter
Sist men inte minst ska ju årsredovisningen skrivas under och det är alla styrelseledamöter, vd:n och arbetsrepresentanter som ingår i styrelsen.

Digital inlämning
Med Hogia Smart Årsredovisning kan du enkelt skapa och skicka en årsredovisning enligt K2-regelverket som du sedan lämnar in digitalt till Bolagsverket. Läs mer om Smart Årsredovisning här »

Nya bestämmelser för friskvård efter corona

2020-11-13

Under pandemin är det mycket som förändrats. Många rutiner har behövt bytas ut och utvecklas för att passa de nya tiderna. Samma sak gäller för de aktiviteter som faller under friskvårdsbidraget. Eftersom tillvaron förändrats och många tvingas jobba hemifrån har nya aktiviteter lagts till på listan!

Friskvård har sedan tidigare varit ett omdebatterat ämne. Det har inte alltid varit helt tydligt vad som godkänns som friskvårdsaktivitet och många sporter har nekats av olika anledningar. Oftast har det skett med argumentet att vissa sporter eller aktiviteter är för dyra. Men nu har Högsta Förvaltningsdomstolen slagit fast att den avgörande faktorn för vad som räknas som en friskvårdsaktivitet är att det ska finnas ett inslag av motion.

Nya godkända aktiviteter
På grund av de nya förordningarna och den stora omställningen som corona inneburit hittar vi nu en del nya aktiviteter på skatteverkets lista. Till exempel godkänns nu sportfiske, forsränning och paintball av skatteverket som friskvårdsaktiviteter.

Men den stora bubblaren på listan är olika hälsoappar som till exempel träningsappar som hjälper dig att träna hemma. Eftersom alla inte längre kan gå till gymmet i samma utsträckning har Skatteverket behövt tänka om kring hur man ska uppmuntra svenskarna till att träna. Att godkänna träningsappar är ett steg i den riktningen. Enklare träningsappar som hanterar till exempel stegräkning har godkänts sedan tidigare men nu läggs även appar som hjälper till med allt från rökavvänjning till viktminskning till.

Här kan du se alla aktiviteter som godkänns av skatteverket »

Så fungerar friskvårdsbidraget
Vilket belopp som delas ut i friskvårdsbidrag är nästan helt och hållet upp till arbetsgivaren. Skatteverket har satt ett tak på 5000 kronor per person per år om det ska vara skattefritt. Alla belopp över det behöver arbetsgivaren skatta på.
Som arbetsgivare har du också möjlighet att påverka vilka aktiviteter som godkänns som friskvårdsaktiviteter. Hur medarbetarna sedan tar del av det kan fungera på olika sätt. Allra vanligast är det att de själva lägger ut för aktiviteten och sedan visar upp ett kvitto för sin arbetsgivare. Men man kan även ta del av friskvårdsbidraget i form av checkar och kuponger. På så sätt delas det ut även till dem som inte vet vad de vill använda det till.

För att få använda friskvårdsbidraget till hälsoappar krävs det att det godkänns av arbetsgivaren. Träningsapparna kommer även att fortsätta godkännas av Skatteverket efter pandemin över.

Läs mer om hur du själv tar hand om din friskvård hemifrån »