Remote, på plats eller hybrid - vad passar ditt företag?

2023-04-26

Det har gått mer än ett år sedan Folkhälsomyndigheten tog bort rekommendationen att arbeta hemifrån. Även om många är tillbaka på plats, så förändrade pandemin helt klart synen på en arbetsplats. En del företag har öppnat upp för mer remote- och hybridarbete, medan andra är strikt platsbundna. Vilken arbetsmodell är optimalt för ditt företag?

I vissa yrken säger det sig självt att man måste vara på plats, till exempel måste en snickare vara på en byggarbetsplats. Men hur är det när det gäller arbeten som utförs via dator på ett kontor? Där är det mer fritt att välja vilken arbetsmodell att gå efter som företag. Man kan säga att det finns tre huvudsakliga arbetsmodeller som alla har för- och nackdelar. Vi kikar lite närmare på dem här.

En remote arbetsmodell
Att ha en helt remote arbetsplats innebär att alla anställda utför sitt arbete helt på distans. Många fick upp ögonen för det här arbetssättet under pandemin. Det innebär att du kan befinna dig var som helst så att du slipper besväret med pendling och har möjlighet att arbeta mer ostört. Med en distansbaserad arbetsplats har du som arbetsgivare möjlighet att rekrytera utanför närområdet, vilket i sin tur kan leda till ett större utbud av talanger och en större mångfald bland de anställda. Du kan även besparas från dyra kontorshyror och undvika oplanerad frånvaro på grund av väder och andra yttre omständigheter. Planerar du att ditt företag ska ha en remote arbetsmodell är det viktigt att dina anställda blir uppmuntrade att ha ett väl fungerande hemmakontor som fungerar i längden. En bra plattform för kommunikation och digitala system är också av stor vikt när du har en personalstyrka spridd på olika platser.

När allt sker på plats
Motsatsen till en remote arbetsmodell är den där allt sker på plats. Allt arbete på alla avdelningar på ditt företag görs under bestämda tider på en bestämd plats. Det finns fördelar med ett sånt här sätt att arbeta – speciellt när det gäller kommunikation. Även om det finns många digitala sätt att dela information på så är det bevisat att kommunicera ansikte mot ansikte är det absolut effektivaste. Är ditt företag nystartat eller i en utvecklingsfas kan arbetsmodellen där allt sker på plats vara extra gynnsam. Människan är ju trots allt en social varelse, så för att främja ett gott samarbete och bygga upp en företagskultur är det bra att träffas på plats. Nackdelen med det är att du som arbetsgivare begränsas till att rekrytera enbart i närområdet. Många arbetstagare vill ha som alternativ att kunna arbeta hemifrån och en arbetsplats som inte erbjuder en sådan möjlighet kan ses som mindre attraktiv.

Kombinationen av båda
Hur är det om du vill plocka lite från båda modellerna? Då kan ditt företag arbeta efter en hybridmodell och det kan fungera på två sätt. Antingen får du och dina anställda kombinera arbete hemifrån vissa dagar i veckan med arbete på plats, eller så är det vissa avdelningar på ditt företag som arbetar helt på distans medan andra är platsbundna. Det bästa av två världar enligt många. Ett stort antal arbetstagare lockas av tanken på att några dagar i veckan kunna få sitta hemma ostört och arbeta, samtidigt som man inte tappar all kontakt och samverkan med kollegorna i och med att man regelbundet ses. Precis som vid en helt distansbaserad arbetsplats är det viktigt att ha väl fungerande plattformar för kommunikation, för risken finns att dina anställda kan gå om varandra. Det kräver också att ditt företag är anpassat för att fungera både för att anställda ska kunna vara på plats och på distans, vilket kan kräva lite ansträngning.

Med den föränderliga arbetsmarknaden och beroende på vilken fas ditt företag befinner sig i, kan olika arbetsmodeller vara passande under olika perioder. Hogia OpenHR är ett molnbaserat system för lön och HR-frågor som passar oavsett vilken arbetsmodell ditt företag arbetar efter. Du kan läsa mer om det här.

 

 

Informera dina anställda om tjänsteresor

2023-04-24

Allt eftersom ditt företag växer kanske ni får kunder och uppdrag på andra platser än i närområdet. Detta kan innebära att du eller dina anställda behöver göra en tjänsteresa. När någon i ditt företag skall utföra arbete på annan ort finns det en del saker att hålla koll på. Detta är för att allt skall gå rätt till och för att den som utför tjänsteresan skall få ersättning för det eventuella besvär som det innebär.

Först och främst, vad är en tjänsteresa? En tjänsteresa innebär att en anställd får i uppdrag att resa till en annan plats än den ordinarie arbetsplatsen för att utföra arbete. Till exempel för att ha säljmöten, delta på evenemang eller för att göra något annat slags arbete. Det kan vara både kortare eller längre resor, i och utanför Sverige.

Upprätta en resepolicy
Som arbetsgivare ska du ersätta dina anställda för alla kostnader som uppkommer för resor med exempelvis tåg eller flyg. De ska även ersättas för boende om övernattningar skulle ske. Det är mycket att hålla reda på, så om det skulle vara aktuellt för ditt företag med fler tjänsteresor kan det vara bra att upprätta en resepolicy. Det är som ett reglemente för hur man bokar en resa, när och hur man skall redovisa en kostnad och hur man som anställd kan söka ersättning. En sådan resepolicy kan underlätta i att effektivisera företagets resor och hålla nere kostnader, samt vara en guide för dina anställda i sitt förhållningssätt till tjänsteresor.

Dokumentera kostnader
Det kan bli mycket kvitton och dokument att hålla koll på när någon på ditt företag gör en tjänsteresa, så att ha ordning och reda är avgörande. Det kan vara till stor hjälp att ha ett ordnat system för hur sådana handlingar skall dokumenteras och hanteras. Har ni ett företagskort? Det kan användas vid resor och bidra till en överblick på alla de utgifter som blir under en tjänsteresa - dessutom slipper du extraarbetet med utlägg.

Traktamente
Eftersom levnadskostnader ökar när man är på resande fot skall ditt företag betala traktamente till den som gjort tjänsteresan. Det kan göras på två sätt. Antingen betalar företaget de faktiska kostnaderna som den anställde har redovisat eller så betalas ett fastställt schablonbelopp ut. Det är skatteverket som fastställer denna kostnad och för tjänsteresor inom Sverige är det på 260 kr per hel dag och 130 kr per natt. Så länge det inte överskrider dessa belopp är traktamentet skattefritt. Om tjänsteresan varit till ett annat land eller om ditt företag betalat för din anställdes måltider kan summan för schablonbeloppet förändras. Läs mer om traktamente på Skatteverkets hemsida.

Ersättning för restid
Restidsersättning är aktuellt att betala ut om ditt företag är bundet till kollektivavtal eller om det finns andra avtal om detta mellan ditt företag och dina anställda. Det innebär att en ersättning som betalas ut om din anställde varit tvungen att resa till platsen för tjänsteresan utanför ordinarie arbetstid. I de flesta avtalen beräknas restidsersättningen genom att du tar antalet restimmar (som är utanför arbetstid) gånger den anställdes månadslön och delar detta med 240. Kika dock igenom avtalen för vad som gäller.

Det är en hel del att hålla reda på om du låter dina anställda göra tjänsteresor, som tur är hjälper det att vara påläst och använda sig av de hjälpmedel som finns. Hogia OpenHR Utlägg & Resa är en tjänst som underlättar och digitaliserar det ekonomiska arbetet för ett företag vid bland annat tjänsteresor. Läs mer om det här »

 

Effektivisera din verksamhet med molnbaserad tidrapportering

2023-04-19

Att ha ett väl fungerande system för tidrapportering blir bara viktigare ju mer ditt företag växer. I många branscher är det ett underlag för fakturering och det kan även ge dig värdefulla insikter i hur du och dina anställda spenderar er tid på jobbet. Hur ska du tänka när du väljer system för tidrapportering? Finns det någon typ som är mer fördelaktig än den andra?

När du precis startat ditt företag, kanske du känner att du har bra överblick på allt själv och att ingenting kan gå dig förbi. Men ju större din verksamhet blir och om du anställer folk kan ett analogt system för tidrapportering kännas bräckligt. Excel-listor kan bli röriga och papperslappar kan komma på avvägar. Därför går många över till ett digitalt system för att underlätta och effektivisera sitt administrativa arbete när det gäller tidrapporter. Ett stort antal av dessa program är molnbaserade – varför är detta så bra?

Psst… läs här om hur du som arbetsgivare kan tjäna på att använda dig av digital signering.

Tillgänglighet
Det ligger i den mänskliga naturen att vi lätt glömmer saker – minns du till exempel vad du åt till middag i måndags? Det samma kan gälla hur länge du jobbat, på vilken plats och om det var någon avvikelse i ditt schema. Det bästa är i många fall att rapportera det direkt. Men du kanske inte alltid har tillgång till en dator i slutet av din arbetsdag. Med ett molnbaserat program för tidrapportering är det inget problem. Du och dina anställda har tillgång till tidrapporterna direkt i mobilen och ni slipper allt krångel med minneslappar och dylikt.

Lätt att få en överblick
När du har ett väl fungerande system som du och dina anställda enkelt rapporterar er tid i kan du lätt få en överblick över hur tiden spenderas i ditt företag. Du kan till exempel urskilja om en kund eller ett projekt tar mer eller mindre tid än vad som planerats. Sådana insikter är guld värda inför framtida planering och den rapporterade tiden är ett viktigt underlag för fakturering. Du vill ju inte ha några oavlönade timmar.

Effektiviserar dina flöden
Många molnbaserade system för tidrapportering kan samarbeta med olika ekonomi och löneprogram. Det här är väldigt smart, för då besparar du dig extrajobbet att manuellt samla in och sammanställa alla underlag för fakturor och löner. Tack vare kommunikationen mellan tidrapporteringen och ekonomisystemet kan du effektivisera dina flöden och på så sätt få tid till annat roligare eller viktigare arbete.

Minskar it-kostnaden
Det är dyrt att ha egna servrar och att underhålla dem och därför är molnet så fördelaktigt. Genom att använda en tjänst som är baserad och lagrad i molnet kan du spara mycket pengar i it-kostnader.

Det finns många olika faktorer som kan påverka vilket system du väljer att använda för tidrapportering, till exempel vilken bransch du verkar i och hur stort ditt företag är. Hogia OpenHR tid är ett digitalt och molnbaserat verktyg för tid- och avvikelserapportering. Det är användarvänligt och lättillgängligt – en bra stöttning i ditt administrativa arbete helt enkelt. Läs mer om det här.

När blir ett företag lönsamt?

2023-03-29

Lönsamhet avser vinsten som ett företag gör och är för de flesta verksamheter själva målet på framgång. Det finns flera sätt att beräkna ett företags lönsamhet på. Men när blir ett företag egentligen lönsamt? Och hur når man dit på ett hållbart sätt?

Större intäkter än utgifter
Lönsamhet innebär att ett företags intäkter är större än kostnaderna och kan därför beskrivas som företagets vinst. När ett företag har större intäkter än utgifter är det alltså lönsamt. För de allra flesta verksamheter som gör en affärssatsning ses lönsamheten som ett tydligt mått på framgång.

Ingen verksamhet kan i längden överleva om utgifterna är större än intäkterna. Ett företag kan alltså inte gå med förlust under en alltför lång period. Därför är det bra att företag konsekvent kontrollerar och analyserar sin lönsamhet. Det kan man bland annat göra genom att jämföra lönsamheten med startkapitalet som man satt in i företaget. När man kontrollerar lönsamheten ser man om verksamheten nått sina mål eller inte.

Lönsamhetsanalys
Lönsamhetsanalyser görs med hjälp av finansiella nyckeltal, vilket innebär speciella hjälpmedel för uträkningar om företagets resultat. Det är bra att genomföra regelbundna lönsamhetsanalyser för att få en ordentlig inblick i företagets ekonomi. Några exempel på nyckeltal att använda för att beräkna lönsamhet är soliditet, kassalikviditet, avkastningsgrad och avkastning på eget kapital.

Soliditet visar på företagets långsiktiga betalningsförmåga och eventuella sårbarheter kopplat till det. Kassalikviditet visar istället på företagets betalningsförmåga på kortare sikt. Avkastning på eget kapital visar på hur stor tillväxten är på ägarnas kapital medan EBITDA, resultat före räntor, skatt och avskrivningar, fungerar som ett mått på hur mycket vinst omsättningen genererar.

Resultat- och balansräkning
Resultaträkningen redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret och är en viktig del av de finansiella rapporter som ett företag gör. Det finns ingen fastslagen mall på hur en resultaträkning bör vara uppställd, vilket gör att den kan variera mellan olika företag. Vanligtvis innehåller den dock följande delar: Intäkter, kostnader, rörelseresultat, resultat efter finansiella poster, skatt och årets resultat.

Förutom resultaträkningen sammanställs även en balansräkning. En balansräkning visar ett företags ekonomiska ställning vid en specifik tidpunkt, oftast sista dagen på räkenskapsåret, och består av tillgångar, eget kapital och skulder.

Hållbar lönsamhet
Vinst och lönsamhet är alltså en förutsättning för att ett företag ska kunna ha kraft och resurser nog för att driva sin verksamhet och göra investeringar med. Samtidigt bör det dock inte ske på bekostnad av anställda, kunder, miljön eller samhället i stort. Att skapa lönsamhet på ett hållbart sätt är bra för att behålla sin trovärdighet då kundkrav, konsumenters medvetenhet och lagkrav fortsätter att öka.

Det är exempelvis hållbart att öka lönsamheten i ett företag genom att dra in på kostnader som fysiska resurser, som till exempel att spara på el eller råvaror. Man kan även öka lönsamheten genom att göra mer långsiktiga investeringar i exempelvis elfordon, energieffektiva maskiner eller att installera solpaneler. Att utveckla en produkt eller tjänst som på ett nytänkande och mer hållbart sätt möter kundernas behov kan även stärka lönsamheten.

Vill du förbättra ditt företags likviditet? I tuffa tider är det fördelaktigt för dig som småföretagare att se till att du har lite ekonomiskt svängrum. Här kan du läsa om olika sätt du kan förbättra din likviditet på.

Vilka delar bör ingå i en budget?

2023-03-28
En budget är en prognos för framtida och planerade ekonomiska händelser inom ditt företag. Något som kan hjälpa dig att planera din verksamhet bättre. Men vad ska en budget egentligen bestå av? Vi går igenom vilka delar som bör ingå i en budget.

Vad är en budget och vad är den bra för?
Kort sagt kan man säga att en budget är en ekonomisk prognos för kommande räkenskapsperiod, en prognos av intäkter och kostnader. Budgeten kan sedan användas som ett verktyg för beslutsfattning när du sedan ser huruvida ditt företags affärsresultat stämmer överens med prognosen eller inte.

En budget underlättar för företag genom att medföra kunskap om hur man kan fördela och använda sina tillgångar. Du får också tydlig information om planerade och verkliga resultat inom ditt företag. En god insyn i företagets ekonomiska ställning helt enkelt.

Startbudget
Om du driver ett nystartat företag är det en god idé att börja med en startbudget. Detta eftersom du i uppstarten kan behöva göra en del investeringar som är nödvändiga för att din verksamhet ska komma igång. En startbudget visar vilka kostnader du har på kort sikt framöver och vilka möjligheter du har för att finansiera dessa. En startbudget omfattar bland annat de fakturor du ska betala i uppstarten av ditt företag.

Resultatbudget
En resultatbudget är en sammanställning av företagets förväntade intäkter och kostnader och vad de kommer att göra för verksamhetens resultat för en viss period, exempelvis ett år. Resultatbudgeten består i sin tur av delbudgetar som anpassas efter ditt företags verksamhet. Två vanliga delbudgetar för intäkter heter försäljningsbudget och marknadsbudget. Några vanliga delbudgetar för kostnader kan vara personalbudget, omkostnadsbudget och kapitalbudget.

Det kan vara svårt att i förväg försöka räkna ut hur mycket du kommer att sälja för. Ett mer etablerat företag kan då utgå från tidigare års försäljning och sedan göra vissa justeringar utefter det. För ett nystartat företag är detta inte alltid möjligt. För att budgetera försäljningen i ett nystartat företag bör du därför titta närmare på följande frågeställningar:

 • Vad ska produkterna kosta?
 • Vilket sortiment ska företaget ha och hur mycket tror du att du kan sälja av de olika varorna och tjänsterna?
 • Vilka kunder kommer ditt företag ha?
 • Vilka marknader kommer företaget att vända sig till?
 • Vilka marknadsföringsinsatser planerar ditt företag att genomföra under året?

Anledningen till varför det är viktigt att budgetera intäkterna innan du kikar närmare på kostnaderna är för att flera av kostnadsposterna i resultatbudgeten direkt påverkas av försäljningens storlek, som varukostnader och personalkostnader. När du färdigställt din resultatbudget ser du sedan hur mycket du behöver sälja för att täcka dina kostnader.

Resultatbudgeten görs ofta årsvis, men ibland kan det även vara viktigt att ta ställning till varje månads belopp för sig. Speciellt i ett företag med säsongsvariationer, där är det extra viktigt att göra en resultatbudget månad för månad istället för år för år.

Likviditetsbudget
Hur resultatbudgeten visar vinst är viktigt, men det speglar inte hela bilden. Även om årets slutsumma är positiv kan det under året som varit uppstått svackor i likviditeten, vilket innebär att det saknas pengar att betala företagets utgifter med. Detta kan hända om man exempelvis har produktionskostnader men inte får betalt först när produkten är levererad. För att planera allt detta utformar man en likviditetsbudget som lämnar utrymme för oväntade utbetalningar.

En resultatbudget visar om verksamheten går med vinst eller förlust. En likviditetsbudget visar om pengarna kommer att räcka för att täcka månadens utgifter. Likviditetsbudgeten är alltså en plan som redogör för hur pengar ska anskaffas och användas. En slags bedömning av de framtida in- och utbetalningarna som företaget kan förvänta sig. Det visar även på hur ett företags kortsiktiga betalningsförmåga ser ut.

En likviditetsbudget bör alltid göras parallellt med resultatbudgeten för att undvika oförutsedda överraskningar. Annars kan penningbrist i värsta fall skapa stora problem för ditt företag. Likviditetsbudgeten bör även göras månad för månad. Eftersom det inte spelar någon roll om du kommer att ha tillräckligt med kapital om ett år, om du upplever penningbrist redan efter fem månader.

Budgeterad balansräkning
När du gjort en resultatbudget och en likviditetsbudget kan du sedan med ledning av dessa även ställa upp en budgeterad balansräkning. En budgeterad balansräkning visar vilka tillgångar, skulder och eget kapital ditt företag har. Förenklat sagt kan man säga att detta blir en sammanfattning av resultatbudgeten och likviditetsbudgeten. Den budgeterade balansräkningen utgår från den ingående balansräkningen och visar ditt företags förväntade lönsamhet. Och visar till skillnad från resultatbudgeten och likviditetsbudgeten inte en plan för en period utan för en specifik tidpunkt.

Fastna inte i detaljer
En sak som är bra att ha i bakhuvudet när man arbetar med en budget är att en budget inte är en exakt spegelbild av verkligheten. Det är en ekonomisk plan med förhoppningar och förväntningar. Alltså egentligen gissningar och antagningar. Därför är det viktigt att inte fastna i detaljer. Försök istället att se den stora bilden. En realistisk och väl genomtänkt budget visar vilka risker och möjligheter som finns i verksamheten. Den ska fungera som ett stöd för uppnå målen som ställts upp.

Det finns även något som heter föränderlig budget, som kan vara hjälpsam att använda om budgeten avser avdelningar inom ett företag som är beroende av volym. En budget kan nämligen anpassas efter antalet ordrar, kunder och andra typer av yttre påverkande faktorer som ett företag inte själv kan ha kontroll över. Två andra budgettyper som är volymberoende heter rörlig budget och flexibel budget.

En reviderad budget är en budget som hela tiden ändras. Något som gör budgeten mer levande och aktuell. En reviderad budget revideras oftast varje kvartal eller vid större händelser som exempelvis ändrad marknadskonkurrens. När en reviderad budget tillämpas kan man även använda den fasta budgeten som en tydlig jämförelse. Det som då ofta märks är att den reviderade budgeten ligger närmare sanningen än den ursprungliga budgeten. Oavsett vilken budgettyp du använder behöver budgeten konsekvent uppdateras med ny information för att hålla sig aktuell.

Har du kolla på vilka fallgropar du ska undvika när du startar nytt företag? Här kan läsa mer om hur du undviker att ramla i.

Kan man låna ut pengar till sitt eget företag?

2023-03-27
Istället för att ta ett företagslån är det även möjligt att låna ut pengar privat till sitt eget företag. Innan du tar detta beslut är det dock viktigt att vara medveten om vad de olika alternativen innebär. Vi går igenom vad som gäller.

Låna ut pengar till aktiebolag
Aktiebolagslagen har tydliga regler kring vad som gäller vid så kallade förbjudna lån. Alltså att aktieägare, och dennes närstående, inte får låna pengar av sitt eget aktiebolag. Anledningen till detta är för att skydda aktiebolagets kapital. Det fungerar dock utmärkt att svänga på det.

Om ditt företag är i behov av pengar kan du som aktieägare låna ut kapital till ditt företag. Vanligtvis finns det inga begränsningar i hur stort lånebeloppet du lånar ut till ditt företag får vara. Det viktigaste är att det finns ett behov av kapital i ditt företag.

Rätt ränta och korrekt formalia
Eftersom du tar en affärsrisk med ditt kapital har du rätt att ta ut en marknadsmässig ränta på lånet. Det betyder att räntan ska motsvara det som företaget skulle ha betalat till en bank eller en annan typ av långivare för motsvarande lånebelopp och säkerhet. Räntekostnaden är sedan avdragsgill för ditt företag, och du personligen beskattas med 30 procent på ränteintäkten.

Om räntan blir för hög kan detta ses som lön eller dold utdelning, vilket får andra beskattningskonsekvenser. Just därför är det viktigt att tidigt bestämma vilken nivå räntan ska ligga på. Detta bör också formaliseras i form av skriftliga handlingar där även lånebeloppet och eventuell amorteringsplan framgår. Dessa bestämmelser är viktiga då de kan vara avgörande för att få tillbaka en del av pengarna om företaget skulle gå i konkurs. Om en förlust på fordran skulle uppstå kan alltså en korrekt hanterad formalia möjliggöra att du kan göra avdrag för del av förlusten i din privata deklaration.

Låna ut pengar med hjälp av privatlån
Du kan även låna ut pengar till ditt företag genom att som privatperson ta ett privatlån. När ett företag tar ett lån från en bank eller en annan typ av långivare kallas det för företagslån. När en privatperson tar samma typ av lån kallas det istället för privatlån. Ett företagslån och ett privatlån skiljer sig åt på vissa punkter, därför är det viktigt att läsa på innan du tar ett beslut, så att du tar det lån som passar dig och dina förutsättningar bäst.

Får jag teckna ett privatlån?
Nästan alla vuxna privatpersoner som är skrivna i Sverige har möjlighet att ta ett privatlån. Men det finns en del faktorer som påverkar huruvida du blir beviljad ett privatlån eller inte. Det kan bland annat handla om hur din arbets- och boendesituation ser ut samt om du har andra krediter att återbetala.

Hur mycket pengar kan jag låna?
Din kreditvärdighet påverkar hur mycket pengar du får låna. Om din kreditvärdighet är låg blir du beviljad mindre pengar och måste betala högre ränta. Men om din kreditvärdighet är hög blir du beviljad mer pengar och får betala lägre ränta. Din kreditvärdighet kan också påverka kraven på återbetalning, som även skiljer sig åt mellan olika långivare. Ibland kan du även få låna mer pengar om du har en borgensman. De flesta kan dock låna upp till omkring 350 000 kronor utan säkerhet, men allt beror på just din ekonomiska situation.

Hur det går till
Att låna pengar privat för att sedan låna ut dem till företaget är en process som brukar göras i några olika steg. Det är viktigt att först börja med att jämföra olika typer av långivares lånevillkor för att få bästa möjliga ränta på ditt privatlån. Sedan är det bara att ansöka om ett privatlån som sedan betalas ut till ditt privata konto. När pengarna kommit in på ditt konto behöver du sedan skriva ihop ett skuldebrev som gäller mellan dig och ditt företag. Här ska lånebelopp, ränta och amorteringsplan ingå. Du lånar sedan ut pengarna till företaget genom att föra över pengarna till företagskontot.

En fördel med privatlån är att det även här finns möjlighet att ta ut en marknadsmässig ränta av företaget. Det gör du genom att låta företaget amortera och betala en marknadsmässig ränta till dig vid varje betalningstillfälle.

Privatlån eller företagslån – vad är bäst?
Det är bara du som kan avgöra vilket typ lån som passar dig och din verksamhet bäst. Saker som kan skilja privat- och företagslån åt är till exempel ränta, skatt och kostnader samt krav på borgensman. Räntan på privatlån är oftast lägre än den som långivare erbjuder till företag. Anledningen till detta är att investeringar som företag gör med hjälp av lånat kapital ofta är mer osäkra än de som görs med privatlån.

Oavsett vad du bestämmer dig för är det alltid en risk att låna pengar. Det är därför du ofta blir rekommenderad att ansöka om ett företagslån istället för ett privatlån. Detta för att din privata kreditvärdighet då inte påverkas och för att du då inte behöver stå som personlig ansvarig för lånet.

Samtidigt kan det som nystartat företag vara svårt att få ett lån beviljat då långivaren inte har tillräckligt mycket information om din verksamhet för att få förtroende för dig som kund. I dessa fall kan alltså privatlån vara ett alternativ. Här är det dock viktigt att ha klart för sig att pengarna du lånar ut ska vara kapital som du klarar dig utan om företaget mot förmodan skulle gå i konkurs, eller om det tar lång tid innan ditt bolag har fått ihop tillräckligt med pengar för att återbetala skulden.

Nyfiken på företagslån? Här kan du läsa om allt du behöver veta innan du ansöker om företagslån.

Vad kan räknas som en skuld i företaget?

2023-02-17
En skuld är per automatik inte någonting negativt. Det kan handla om allt från en mindre faktura till ett större lån taget för att finansiera en investering i sitt företag. Hur en skuld ska betalas tillbaka samt bokföras skiljer sig från gång till gång. Vi går igenom vad du behöver ha koll på.

Vad räknas som en skuld?
En skuld kan beskrivas som en tids- och beloppsbestämd förpliktelse. Enkelt sagt innebär en skuld att du är skyldig att betala tillbaka pengar inom en viss tidsperiod. En skuld är ofta en legal låneförbindelse mellan gäldenären, alltså låntagaren, och borgenären, alltså långivaren. Om du exempelvis har tagit ett lån för att finansiera en investering i ditt företag är skulden den summa du har lånat från banken. Denna skuld amorteras sedan av i delar. Räntan räknas inte in i skulden då det är kostnaden för att låna pengarna.

Ett bra tips är att alltid värdera skulder som antas vara osäkra enligt högsta värdets princip. Det innebär att skulden ska antas ha ett högt värde. På så sätt antas skulden aldrig vara mindre än vad den egentligen är, vilket kan påverka verksamheten negativt om du sedan inte klarar av att betala av hela skulden vid förfallodatumet eller inte kan betala alls.

Olika typer av skulder
Skulder är alltid antingen kortfristiga eller långfristiga. Kortfristiga skulder ska betalas tillbaka inom ett år. Leverantörsskulder, skatteskulder, interimsskulder och moms är några exempel på vanligt förekommande kortfristiga skulder. Långfristiga skulder förfaller istället först efter ett år. Två vanliga exempel på långfristiga skulder är långfristiga lån, exempelvis banklån, och checkräkningskredit.

Eget kapital räknas som skuld
Företagets egna kapital är skillnaden mellan företagets alla tillgångar och skulder. Det egna kapitalet ska alltså hittas tillsammans med skulder på balansräkningens kreditsida. Detta gäller även de pengar som en ägare eventuellt själv har investerat i företaget. Det är därför det kan ses som att företaget står i skuld till ägarna.

Det egna kapitalet delas in i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Företagets bundna kapital består av aktiekapital och reservfonder som inte får disponeras fritt till aktieägarna. Fritt eget kapital, som innebär årets vinst och vinstmedel från tidigare år som ännu inte har delats ut, får dock det. Det kallas även för balanserad vinst.

Psst..! Vill du veta mer om eget kapital? Här kan du läsa mer.

Om tillgångarna är större än skulderna är det egna kapitalet positivt. Men om skulderna är större än tillgångarna säger man att det egna kapitalet är negativt. Ofta beror det på att företaget har gått med förlust.

Alla skulder, både kortfristiga och långfristiga samt eget kapital, tillhör alltså den passiva sidan av balansräkningen. Skulder och eget kapital tillsammans med obeskattade reserver och avsättningar bokförs därför på kreditsidan av balansräkningen.

Kan man ta lån om man redan har skulder?
De flesta som äger ett hus i Sverige är skuldsatta i och med bolånet som måste betalas av. En skuld i sig är därför inte automatiskt någonting dåligt. Så länge ett företag sköter sina skulder och betalar av amorteringar och räntor i tid kan skulder ses som en del av hur man finansierar sin verksamhet.

Det som dock kan bli problematiskt är om man har betalningsanmärkningar på grund av betalningssvårigheter inom företaget. Då kan det bli svårt att ta ut fler lån om det skulle behövas. I detta fall kan man använda sig av en borgensman som garanterar att du som låntagare kan betala av din skuld. Men för att undvika att hamna i denna situation är det alltid en god idé att konsekvent ha en grundlig koll på företagets ekonomiska situation samt hitta strategier för att snabbt ta sig ur eventuella utmaningar.

Alla företag kan drabbas av ekonomiska problem. Vi går igenom hur du undviker att hamna i obestånd och vilka varningssignaler du bör vara uppmärksam kring. Läs mer här: Vad är obestånd och vilka varningssignaler finns det?

Vilka försäkringar behöver jag som konsult?

2023-02-20
Funderar du på att bli konsult och känner dig förvirrad över vilka försäkringar du behöver? Eller är du kanske en erfaren egenföretagare som vill se över de försäkringar du redan har? Oavsett är det bra att veta vilka som finns och vilka som faktiskt behövs. Vi går igenom det som kan vara bra att veta när man väljer försäkringar som konsult.

Missnöjda kunder
Flera saker kan gå fel när man arbetar som konsult. Det är därför det är viktigt att upprätta ett konsultavtal som definierar själva uppdraget, hur det ska genomföras och vilken ersättning som gäller. Precis lika viktigt är att även ha en försäkring som täcker eventuella skadestånd om problem skulle uppstå.

Kostnader som drar över budget, missade deadlines och finansiella begränsningar är några av de vanligaste orsakerna som kan bidra till att en kund blir missnöjd. Saker som ibland faktiskt inte går att varken förutse eller förhindra. Oavsett kan en kund uppleva att du orsakat dem ekonomisk skada. Då gäller det att ha en försäkring som skyddar dig.

Komplettera din försäkring
Inför ett konsultuppdrag är det viktigt att reglera skyldigheter och rättigheter samt vad som händer om man som konsult mot förmodan skulle orsaka uppdragsgivaren ekonomisk skada. Det innebär även att summan för eventuellt skadestånd ska specificeras. För att få ett så heltäckande försäkringsskydd som möjligt om problem skulle uppstå bör den allmänna ansvarsförsäkringen kompletteras med en försäkring för ren förmögenhetsskada. Då täcker försäkringen även ekonomiska skadestånd, som annars är undantaget i den allmänna ansvarsförsäkringen.

Det kan även vara bra att veta att vissa verksamheter har legala krav på ansvarsförsäkring. Vissa verksamheter har även ett så kallat standardavtal. Egna avtal kan också förekomma, där ansvaret för ekonomiska skador regleras mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

För de flesta verksamheterna räcker det dock att teckna en vanlig företagsförsäkring med tillägg för ren förmögenhetsskada. Men det kan även vara värt att kika på vad försäkringsbolagen erbjuder för off-the-shelf-produkter. Det innebär produkter skapade med exempelvis tekniska konsulter, rådgivande konsulter eller organisationskonsulter i åtanke.

Man kan även teckna en allriskförsäkring för din eller uppdragsgivarens datorer. Den täcker plötsliga och oförutsedda skador som inträffar utanför det ordinarie försäkringsstället. Det är försäkringsbolaget som bestämmer vad som anses vara det ordinarie försäkringsstället. Om olyckan mot förmodan skulle vara framme är det bra att regelbundet göra backups och spara information på en molnbaserad tjänst för att förhindra att gå miste om någonting viktigt.

Några saker att ha koll på
En utmaning som kan uppstå när det kommer till att försäkra sig som konsult handlar om när uppdraget på något sätt skiljer sig från omfattningen av det som försäkringsbolag kan erbjuda. Det kan handla om allt från storlek på skadestånd till var uppdraget ska utföras rent platsmässigt. Vi går igenom några saker som är bra att ha koll på innan du tecknar en försäkring.

 • Ha klart för dig vad uppdraget exakt omfattar. Här är det viktigt att vara noga med att uppdragets omfattning även omfattas av din valda försäkring.
 • Se till att ta fram ett uppdragsavtal som tydligt definierar uppdraget som ska utföras. Många försäkringsbolag riskbedömer den potentiella risken utifrån avtalet.
 • När du har ett uppdragsavtal – finns det någon del i avtalet som reglerar eventuellt skadestånd eller krav på försäkring? Om så är fallet är det viktigt att det försäkringsbelopp du tecknar för ren förmögenhetsskada motsvarar minst det beloppet. Gör en bedömning för det kommande året och ta höjd för alla dina uppdrag när storleken på försäkringsbeloppet bestäms.
 • Om du utför uppdrag utanför Sverige eller Norden är det viktigt att teckna en bred försäkring som omfattar detta. Många standardvillkor för ren förmögenhetsskada omfattar nämligen bara Norden.

Funderar du på att starta eget? Visste du att det finns något som heter starta eget-bidrag? Jo, det stämmer faktiskt! Läs mer om hur det går till och hur du ansöker här.

Hur ska man bokföra lån?

2023-02-15
Att bokföra ett lån är inte svårare än att bokföra andra affärshändelser. Men det finns några saker som man som företagare bör vara medveten om. Exempelvis som att lånets löptid avgör hur skulden ska bokföras. Häng med så går vi igenom hur det går till.

Det är inte ovanligt att ta hjälp av extern finansiering vid större investeringar eller vid uppstart av en verksamhet. Men något som är viktigt att vara medveten om när man tar ett lån är hur insättningen av lånet ska bokföras. Det finns nämligen några saker som sticker ut i jämförelse med att bokföra andra affärshändelser.

Lånets löptid avgör
Ett företagslån från en bank eller ett annat finansiellt institut är ett lån och ska därför bokföras som en skuld. Vilket konto man bör använda beror dock på vilken kategori lånet ingår i. Är det en kortfristig eller en långfristig skuld?

Ett kortfristigt lån är ett lån som ska betalas tillbaka inom ett år. Det vanligaste är att betala tillbaka lånet vid ett och samma tillfälle. Ett långfristigt lån är ett lån som har en längre återbetalningstid än ett år. Kortfristiga och långfristiga lån bokförs alltså på olika konton. Genom att skilja på kortfristiga och långfristiga skulder får du en bra helhetsuppfattning om hur det närmaste året och framåt kommer att se ut när du gör en likviditetsbedömning. Viktigt att komma ihåg är att skuldkontot i bokföringen alltid ska spegla det lånebelopp som du har kvar att återbetala.

Om du som företagare istället själv har skjutit till kapital som privatperson, och lånet alltså inte kommer från en bank eller ett annat finansiellt institut, bokförs skulden på ett konto för lån från närstående personer. Här är det dock bra att vara medveten om en del begränsningar. Om du tar ut mer än marknadsmässig ränta finns en risk att den del av räntebetalningen som är högre än marknadsmässig ränta räknas som inkomst av tjänst eller utdelning i din deklaration.

Efter att du har bokfört skulden är nästa steg att bokföra betalning av amortering och ränta på lånet. Beloppet du amorterar betalas till banken via företagets företagskonto. Ränteutgifterna kan bokföras olika beroende på om det är en kortfristig eller långfristig skuld. Det kan även tillkomma övriga kostnader för lånet som exempelvis uppläggningsavgift samt faktura- eller påminnelseavgift. De kostnaderna bokförs som bankkostnader.

Underlätta din bokföring
Det är givetvis alltid viktigt att bokföra korrekt. Ett av de vanligaste ekonomiska brotten i Sverige är nämligen bokföringsbrott. Ett bokföringsbrott innebär att bokföringen i en verksamhet är dåligt eller saknas helt. Men oroa dig inte, det krävs faktiskt en hel del slarv för att dömas för bokföringsbrott och är alltså lätt att undvika.

Det är enkelt att tillämpa strategier för att underlätta din bokföring. Ett snabbt och smidigt sätt att minimera risken för felaktigheter är att ta hjälp av ett digitaliserat bokföringsprogram.

Rädd för bokföringsbrott? Oroa dig inte, vi går igenom hur du enkelt undviker det. Läs mer här: Så undviker du bokföringsbrott

Hur är man föräldraledig som egenföretagare?

2023-02-03
Att ta hand om ett nyfött barn samtidigt som man driver bolag kan kännas svårt att få ihop. Därför är det tur att den unikt generösa föräldrapenningen vi har i Sverige är flexibel just för att du ska få din vardag att fungera. Låt oss gå igenom vad som gäller vid föräldraledighet för dig som egenföretagare.

Flexibel föräldraförsäkring
Ibland kan det vara svårt att vara föräldraledig eller vabba som egenföretagare och att vara helt ledig kanske inte alltid är möjligt. Men tack vare föräldraförsäkringens flexibla natur går det faktiskt att kombinera föräldrapenning och företagande.

Du måste inte ta ut hela dagar eller flera dagar i följd. Det innebär att du exempelvis kan arbeta delar av dagen och vara föräldraledig under resten av dagen. Eller välja att arbeta några dagar i veckan och sedan vara föräldraledig resten av veckan. Föräldrapenningen kan tas ut i följande nivåer per dag: 100 procent, 75 procent, 50 procent, 25 procent eller 12,5 procent. Du kan alltså inte ta ut föräldrapenning i någon annan omfattning än dessa.

Du kan även smidigt ändra i ditt beslut om föräldrapenning på Försäkringskassans hemsida. Till exempel om du först tänkt vara ledig men istället arbetat eller tvärtom. Om du redan hunnit få pengar för den dagen måste du kontakta Försäkringskassan och betala tillbaka pengarna du fått ut. Om du istället har varit ledig när du innan planerat att arbeta kan du ansöka om föräldrapenning i efterhand inom 90 dagar.

Hur många dagar får jag?
Föräldrapenningen betalas ut i 480 dagar för ett barn. Under de första 390 dagarna baseras din ersättning på den inkomst som du har från ditt företag. De övriga 90 dagarna ligger ersättningen på 180 kronor per dag. Vid ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagar och vid delad vårdnad får ni hälften av dagarna var.

Hur beräknas min ersättning som egenföretagare?
Hur mycket föräldrapenning du får beror på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Och hur din SGI räknas ut beror på vilken bolagsform du har och hur länge du har haft ditt företag. Ersättningen blir ungefär 80 procent av din SGI och du kan som mest få ut 989 kronor per dag före skatt. Nedan går vi igenom vad som gäller vid olika typer av bolagsformer.

 • För dig som driver enskild firma
  För dig som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag räknas din föräldrapenning ut utifrån ditt företags resultat efter avdrag och före skatt. Det betyder att du bara får föräldrapenning på grundnivå, vilket innebär 250 kronor per dag, om ditt företag har ett mycket litet överskott eller inget överskott alls. När Försäkringskassan räknar ut din SGI tittar de på hur dina inkomster har utvecklats under de senaste tre åren och beräknar sedan ett genomsnitt på detta.
 • Detta gäller vid aktiebolag
  Om du arbetar i ditt eget aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag och har därmed samma rätt till ersättning som andra anställda. Din föräldrapenning beräknas på den lön som du tar ut från ditt företag. Detta betyder att du bara får föräldrapenning på grundnivå om du tar ut en låg lön eller ingen lön alls.
 • Särskilda regler för nystartade företag
  För dig som driver ett nystartat företag och kanske inte har hunnit ta ut någon lön ännu gäller särskilda regler. Om ditt bolag registrerades för mindre än 36 månader sedan kan du oavsett bolagsform ha rätt till ett uppbyggnadsskede. Ett uppbyggnadsskede innebär att din föräldrapenning räknas ut utifrån vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått. Försäkringskassan avgör om du har rätt till ett uppbyggnadsskede genom att bland annat utreda om du har börjat jobba i ditt företag. Du har inte rätt till ett uppbyggnadsskede om du endast byter företagsform.
 • Anställd och egenföretagare på samma gång?
  För dig som är anställd och driver eget företag på samma gång räknas din föräldrapenning ut utifrån både din lön och ditt företags resultat efter avdrag och före skatt.

Sjukt barn? Vi har samlat några goda råd kring vab för egenföretagare! Läs mer här: Hur fungerar vab för egenföretagare?