Avdrag för kostnader

De kostnader som är nödvändiga för att bedriva verksamhet är i huvudsak avdragsgilla, med vissa begränsningar. Här listar vi de vanligaste avdragen.

Avdrag i samband med företagsstarten

Du som enskild näringsidkare kan göra avdrag för vissa kostnader som du haft samma år och året före företagsstarten. Avdraget gäller sådana kostnader som skulle ha varit avdragsgilla om de hade uppkommit efter att verksamheten påbörjats. Exempel på detta är förbrukningsartiklar och förbrukningsinventarier till ett värde under 23 250 kronor (2019), vilket motsvarar ett halvt prisbasbelopp.

Du har normalt inte rätt att göra avdrag för moms på kostnader du haft innan din första momspliktiga försäljning. Om ditt företag har gjort inköp innan du har börjat med försäljningen måste du kunna visa att företaget är i ett uppbyggnadsskede.

Om du har köpt en dator till företaget så kan du dra av hela beloppet direkt om värdet är max ett halvt prisbasbelopp. Om datorns värde understiger ett halvt prisbasbelopp så är den avdragsgill genom avskrivning eller värdeminskningsavdrag, enligt samma princip som för inventarier. Gäller oavsett företagsform.

Programvara är avdragsgillt om det är ett standardiserat datorprogram. Programvaror som är anpassade och tillverkade för just din verksamhet är avdragsgilla över flera år, d.v.s. genom avskrivning eller värdeminskningsavdrag, enligt samma princip som för inventarier.

Samtals- och abonnemangskostnader för mobiltelefoner som används i företaget är avdragsgilla oavsett företagsform, på samma sätt som vanliga telefoner. Mobiltelefoner räknas som förbrukningsinventarier vilket gör att de är direkt avdragsgilla.

Utgifter för maskiner och andra inventarier ska du som huvudregel inte dra av direkt. Du ska istället fördela och dra av utgifterna under flera år. Det kallas avskrivning eller värdeminskningsavdrag. Utgifterna får dras av omedelbart om de har en ekonomisk livslängd på högst tre år eller om värdet understiger ett halvt prisbasbelopp.

Avdrag när du kommit igång med ditt företag

Driver du ett aktiebolag kan du ta ut 18,50 kr per mil skattefritt för de bilresor du gjort för företagets räkning. Har du en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag gör du ett avdrag med 18,50 kr per körd mil i verksamheten. Du kan aldrig ta ut skattefri ersättning från dessa företagsformer.

Arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda ett friskvårdsbidrag att använda för motion eller annan friskvård, som den anställde själv väljer och som arbetsgivaren godkänt. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt krävs det att det är samma villkor och samma belopp till alla i personalen. Maxbeloppet är 5 000 kronor inklusive moms per anställd och år. Ägare till enskilda firmor kan inte dra av för sin friskvård. En aktiebolagsägare kan däremot dra av för friskvård eftersom aktiebolagsägaren räknas som anställd.

Speciallitteratur som du köper för verksamheten och som du behöver för att kunna utföra jobbet, är avdragsgill för alla företagsformer. Du måste kunna motivera att inköpet är nödvändigt och hur litteraturen används. Nyckelordet här är facklitteratur.

Om du arbetar hemifrån kan du få dra av en del av kostnaden för arbetsplatsen. Det gäller olika för olika företagsformer. Om du har en enskild näringsverksamhet och använder en privatbostad som arbetslokal måste den vara utrustad för näringsverksamhetens behov för att du ska kunna göra avdrag. Du kan då göra avdrag för en del av driftskostnader som vatten, hyra, el och värme. Om de utrymmen som används i bostaden för din näringsverksamhet inte är utrustade för verksamheten, kan du ändå få göra avdrag i deklarationen. Förutsättningen är då att du arbetar minst 800 timmar. I en egen fastighet får du göra avdrag enligt schablon med 2 000 kronor per år. Om du arbetar i en hyreslägenhet eller bostadsrätt är avdraget 4 000 kronor per år.

En kurs eller konferens är avdragsgill under förutsättning att den är till gagn för företaget och att det finns en i förväg bestämd agenda. En kurs eller en konferens ska pågå minst 6 timmar per dag eller ca 30 timmar under en femdagarsvecka. Reglerna är desamma för aktiebolag och enskild firma,

Det finns kostnader som inte är avdragsgilla trots att kan anses tillhöra din näringsverksamhet. Avdragsförbudet gäller oavsett företagsform.

Skatteverkets avdragslexikon för företag »