arcMember, ett modernt medlemsregister

Ett medlemssystem som samlar din förenings alla behov i ett verktyg.

arcMember hjälper dig att från start sätta upp ditt aviseringsflöde av medlemsavgifter inkl. påminnelsehantering och distribution. Flödet kan därefter rulla på helt automatiskt, om du vill. Betalfiler från banken kan importeras manuellt eller automatiskt för avprickning av dina avier. Alla verifikationer skjuts enkelt över till Hogia Bokföring som förse dig med de ekonomiska underlag som du behöver.

Det administrativa arbetet kan du delegera till flera administratörer, till så många du vill. Du kan avgränsa deras rättigheter utifrån individer, grupper och funktioner i ditt register. Givetvis kan du exportera data från ditt register utifrån olika urvalskriterier.

Administrera dina medlemmar och tillhandhåll din service var du än befinner dig.

Tilläggsfunktioner

  • Utskick av e-post, brev och SMS, inklusive ett designverktyg och mallhantering för utskick av nyhetsbrev.
  • Medlemsformulär och Mina sidor för din hemsida, med koppling till registret och arcMember betalsida för direktbetalning via Swish och/eller betalkort.
  • Möjlighet att ange att en medlem ska betala också för en eller flera andra medlemmar.

Kontakta Terese om du har frågor: