Anar du en negativ spiral bland dina kostnader och intäkter? – Så vänder du!

2021-07-30

Det kan kännas tröttsamt att fortsätta prata om pandemin och dess påverkan på småföretagare. Men om vi lyfter blicken är tipsen i denna artikel lika applicerbara på alla negativa mönster i ditt företags ekonomi. Vi ska nämligen prata om olika besparingar och investeringar du kan överväga om du upplever förändringar bland dina kostnader och intäkter som du inte tycker om…

Det tillhör normen inom företagande att du stöter på toppar och dalar. Ett jämt flöde i ekonomin handlar i mångt och mycket om god planering. Dessutom kan du göra olika besparingar och investeringar som boostar din ekonomi och hjälper dig säkra goda resultat. Vi ska hjälpa dig.

Kostnadsbesparingar
Ett enkelt sätt att hjälpa ekonomin är genom kostnadsbesparingar. Anledningen till att det är enkelt är att dina kostnader till stor del kan kontrolleras direkt av dig = du kan bestämma vad du kan dra in på för att spara pengar. Det är viktigt att du inte sparar sådana här insatser tills du måste utan försök se över det så ofta du kan.

När du ska genomföra kostnadsbesparingar är det viktigt att sätta ett mål – utan mål är det svårt att mäta resultat och spåra förändringarna. Det är även viktigt att du förhåller dig till besparingarna som levande och kontinuerliga. Det ska inte vara en engångsinsats en gång om året.

Kostnadsbesparingar kan delas upp i taktiska och strategiska, där taktiska förändringar handlar om att förändra rutiner, riktlinjer och processer. Medan strategiska (ofta mer betydande) innebär till exempel outsourcing, nedskärningar osv.

Vilka besparingar du kan göra beror helt och hållet på vad du bedriver för verksamhet och hur. Men något alla kan göra är en nulägesanalys av alla era processer och sedan gör en ny budget som är rimlig för er att lyckas med. Glöm inte uppföljningen!

Digitala investeringar
Ett effektivt sätt att sänka sina kostnader är att se över vad i din verksamhet som kan effektiviseras och kanske till och med automatiseras? Om du kan automatisera processer som du eller dina kollegor idag sköter manuellt kan ni frigöra tid som istället skulle kunna användas till sälj, produktion eller andra intäktsskapande insatser.

Under corona har många småföretagare valt att investera i digitala lösningar som i slutändan hjälper dem att blir mer lönsamma. En undersökning som gjordes av Capcito i september 2020 visade på att hela 48% av alla små och medelstora företag investerat i digitala lösningar – vanligtvis inom områdena marknadsföring och kommunikation, digital försäljning och distansarbete.

Andra besparingstips

  • Se över vilka arbeten ni gör som faktiskt är lönsamma – kanske behöver ni pausa det som inte ger lika mycket för att kunna satsa på det som gör det?
  • Fråga dig vad du kan outsourca och undersök vad det skulle kunna innebära för kostnadsbesparingar
  • Bokför regelbundet och kika på de underlag du kan få – på så sätt kan du få en enkel överblick på vilka kostnader som kan sparas in på.

Med Hogia Smart Bokföring kan du plocka ut rapporter som i sin tur kan fungera som underlag för dig när du ska ta budgetbeslut. Läs mer om Hogia Smart Bokföring här »