Varför en affärsplan?

Affärsplanen är grunden för ditt företag. Den berättar vad det är tänkt att ditt företag ska göra, vem din kund är, hur marknaden och konkurrenterna ser ut, dina målsättningar, hur du ska finansiera din uppstart och så vidare.

Affärsplanen är en slags analys av din företagsidé som visar om den håller eller inte. Din affärsplan ger dig ett bra beslutsunderlag för att starta eller inte starta ditt företag. Du ser eventuella luckor i idén eller möjligheter som du kan utveckla för att få en ännu bättre grund. Har du gjort en grundlig affärsplan kommer du snabbt igång med verksamheten och får rätt riktning från början.

Vem vill läsa affärsplanen?
Förutom att du själv klargör dina tankar och din vision får du även ett bra beslutsunderlag i en tydlig affärsplan. Och när du arbetar med din affärsplan blir det lättare för dina nära att ge konstruktiv kritik eller råd så att du kan göra en optimal plan och renodlad idé. När du startar ett företag är det dessutom fler inblandade; du har nära kontakt med banken, försäkringsbolag, redovisningsbyrå/revisor, styrelse och eventuella finansiärer. För att de ska få en bra inblick i din företagsidé så fungerar affärsplanen som en skriftlig berättelse om hur det hela är tänkt och en analys av det, så att de kan bedöma risker och möjligheter. Dessutom blir det enkelt att berätta om din verksamhet för potentiella kunder och leverantörer när du redan från början har kokat ner dina tankar i välformulerade argument. Det visar också att du är seriös och strukturerad.

Vad innehåller en affärsplan?
Gör det enkelt för dig när du gör en affärsplan. Lägg hellre din tid på att formulera dig kort och tydligt, och använd en av många mallar som finns att tillgå. Kika igenom några stycken och använd den som du känner att du bäst förstår flödet i.
Affärsplanens innehåll:
1. Finansiering — hur ska du finansiera din uppstart?
2. Affärsidé — vad ska ditt företag göra och med vilken affärsmodell?
3. Budget — hur använder du pengarna på rätt sätt?
4. Du som företagare — din kunskap, personlighet, nätverk, personlig ekonomi?
5. Marknad och kunder — hur ser dina konkurrenter och kunder ut?
6. Försäljning och prissättning — pris och försäljningsställen?
7. Marknadsföring — var och hur ska du berätta om dina produkter?
8. SWOT-analys — affärsidéns styrkor, svagheter, hot och möjligheter?

Checklista, mallar och registrering (verksamt.se)
Snabbversion av din affärsplan (driva-eget.se)
Gör din affärsplan on-line: www.almi.se
www.foretagande.se