5 tips på hur du överlever i konsultbranschen

2020-06-01

Konsultbranschen är överlag en krävande bransch. Det är hård konkurrens och höga krav på prestation. Därför tänkte vi ta tillfället i akt och tipsa om hur du kan planera och lägga upp ditt arbete för att lättare överleva i konsultbranschen!

Fakturera rätt
Som konsult behöver du alltid vara beräknad när det kommer till fakturering. Du måste för det första räkna på hur mycket du måste fakturera för att få ut en viss lön. Sedan måste du också förutspå svackor och perioder då du inte kommer att fakturera lika mycket och kompensera för det när du fakturerar.

Skapa ett jämnt flöde över hela året
Detta är dessvärre den största utmaningen för de som ger sig in i konsultbranschen. Som konsult är du ensam ansvarig för din inkomst och måste hela tiden ta reda på var nästa inkomstkälla kommer ifrån. Det betyder att du behöver lägga krut på sälj året om och hela tiden räkna med lågperioder i din fakturering.

Lägg krut på dina avtal
En annan stor utmaning inom konsultbranschen är att avtal inte uppfylls och man kanske inte får betalt för det arbetet man utfört. Kanske förlitar man sig på oklara offerter eller muntliga överenskommelser, vilket som duger det aldrig. Ha alltid ett ordentligt avtal med tydliga instruktioner. Tänk dig att du ska kunna använda avtalet som en manual.

Paketera dina tjänster rätt
Om du upplever att det är tufft med att sälja dina tjänster kan det vara dags att paketera om dem. Kanske har du lagt dig på en nivå som är för komplicerad för potentiella kunder, som gör att de har svårt att se direkt värde. Genom att förenkla och förtydliga dina tjänster kan du öka försäljningen. Visa på tydliga resultat.

Var lyhörd för marknaden
För att överleva som konsult behöver du vara lyhörd och relativt snabbt uppfatta vad som händer på marknaden. Det gäller såväl ny teknik som forskning och olika upptäckter inom ditt område. Om du har möjlighet, planera in omvärldsbevakning och vidareutbildning i dina arbetstimmar. Alltså, öka ditt timpris så att du hinner med det du behöver för att utvecklas inom ditt yrke.

Här kan du läsa mer om Hogias lösningar för småföretagare »